Mẫu hồ sơ cần thiết doanh nghiệp mới thành lập

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

07/01/2019 17 2 4 Trang doc

ngocanh
Những thủ tục mà doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm ?- KTĐM
Sau khi doanh nghiệp nhận được giấy phép hoạt động kinh doanh, t cần những
thủ tục cần thiết lên quan thẩm quyền để đi vào hoạt động chính thức. Đó
những thủ tục nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua các đầu mục bài viết sau của Kế
toán Đức Minh nhé
1. Mua chữ kí số
- Nộp tờ khai thuế môn bài
- Nộp tiền thuế môn bài.
Lưu ý:
- Hạn nộp tờ khai thuế môn bài tiền thuế môn bài 30 ngày kể từ ngày thành
lập.
2. Mở tài khoản ngân hàng
Hồ sơ:
- Xin mẫu Mở tài khoản tổ chức của Ngân hàng
- Giấy phép đăng kí kinh doanh ( công chứng)
- Chứng minh thư giám đốc ( công chứng)
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
- Chứng minh thư kế toán trưởng
- Quyết định bổ nhiệm giám đốc ( đối với công ty Cổ phần)
- Đăng kí mẫu dấu tài khoản
Những thủ tục mà doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm ?- KTĐMSau khi doanh nghiệp nhận được giấy phép hoạt động kinh doanh, thì cần nhữngthủ tục cần thiết lên cơ quan có thẩm quyền để đi vào hoạt động chính thức. Đó lànhững thủ tục nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua các đầu mục ở bài viết sau của Kếtoán Đức Minh nhé1. Mua chữ kí số - Nộp tờ khai thuế môn bài- Nộp tiền thuế môn bài. Lưu ý: - Hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thànhlập.2. Mở tài khoản ngân hàng Hồ sơ: - Xin mẫu Mở tài khoản tổ chức của Ngân hàng- Giấy phép đăng kí kinh doanh ( công chứng)- Chứng minh thư giám đốc ( công chứng)- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng- Chứng minh thư kế toán trưởng - Quyết định bổ nhiệm giám đốc ( đối với công ty Cổ phần) - Đăng kí mẫu dấu tài khoản 3. Nộp mẫu 08 - đăng kí tài khoản ngân hàng với thuế ( Phụ lục II ) Lưu ý: - Hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản. Bắt đầu từ ngày 15/4/2016, doanh nghiệp không còn phải nộp mẫu 08-MST chocơ quan thuế. Đây là thời điểm Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTCcó hiệu lực.Theo đó, khi có thay đổi về tài khoản ngân hàng, địa chỉ, giám đốc,… thì doanhnghiệp không còn phải nộp mẫu 08-MST. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ phải sửdụng mẫu Phụ lục II-1 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hiệu lực 15/01/2016để gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư (cơ quan đăng ký kinh doanh) khi có thay đổi. Về nội dung, các thông tin thay đổi hay phát sinh tại doanh nghiệp như: địa chỉnhận thông báo thuế, Giám đốc, tài khoản ngân hàng, chính sách kế toán,… đều cóđầy đủ tại phụ lục II-1. Theo thông tư trên, cơ sở dữ liệu sẽ được đồng bộ và dùng chung giữa cơ quanđăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Vì thế, các thay đổi về dữ liệu của doanhnghiệp sẽ được thay đổi tại đầu đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ cần điềnthông tin thay đổi tại mẫu này và nộp cho cơ quan Đăng ký kinh doanh.Thông tin cập nhật sẽ được chuyển đến đầy đủ cơ quan thuế.Lưu ý:– Trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi, doanh nghiệp phải nộp mẫu phụ lụcII-1.– Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp vẫnphải nộp mẫu 08-MST. 4. Nộp mẫu 06 (Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT) Hồ sơ: Mẫu 06 + bản photo giấy phép đăng kí kinh doanh ( Đã bỏ thủ tục này từ ngày 1.4.2017 )5. Nộp mẫu 3.14 Sau khi nhận kết quả mẫu 06 nộp mẫu 3.14 ( Đề nghị sử dụng hóađơn đặt in) Hồ sơ: Mẫu 3.14 + bản photo kết quả mẫu 06 Lưu ý: Khi nộp mẫu 3.14 thuế sẽ xuống kiểm tra địađiểm, gửi mail lưu ý cho khách hàngcần chuẩn bịnhững hồ sơ sau: 1. Treo biển Công ty 2. Hợp đồng lao động 3. Hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( sổ đỏ ), CMT chủ nhà. 4. Giấy phép đăng kí kinh doanh, chứng minh thư gíam đốc ( công chứng ) 5. Các mẫu 06, 08, 3.14 6. Thông báo mở tài khoản ngân hàng, Bản đăng kí nộp thuếđiện tử.6. Đặt in hóa đơn Sau khi thuế xuống kiểm tra địa điểm, doanh nghiệp đặt in hóađơn. Làm thông báo phát hành hóa đơn, nộp hóa đơn mẫu ( lần đầu).

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động