Các công việc kế toán cần làm trong tháng 1

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

07/01/2019 6 1 2 Trang doc

ngocanh
Kế toán cần làm những công việc gì trong tháng đầu tiên của năm 2019?
Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm mới năm 2019. Cùng với
niềm hân hoan tạm biệt năm đón chào năm mới thì kế toán cũng không được
quên nhiệm vụ hàng ngày hàng tháng của nh trong doanh nghiệp. Vậy trong
tháng đầu tiên của năm 2019 này kế toán cần làm những gì?
1. Trước ngày 03/01/2019
Kế toán cần thông báo về tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
Lưu ý: Chỉ khi có thay đổi về lao động thì mới báo cáo
2. Trước ngày 21/01/2019
- Thuế TNCN: Kế toán cần Nộp hồ khai thuế thu nhập nhân tháng 12/2018
(nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
- Thuế GTGT : Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu
có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10
Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.
- Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập nhân (nếu có)
đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
- Tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình nh sử dụng hóa đơn đối
với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in hành vi vi phạm không được sử
dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện
mua hóa đơn của quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông 39/2014/TT-
BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tại Điều 27
Kế toán cần làm những công việc gì trong tháng đầu tiên của năm 2019?Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm mới năm 2019. Cùng vớiniềm hân hoan tạm biệt năm cũ đón chào năm mới thì kế toán cũng không đượcquên nhiệm vụ hàng ngày hàng tháng của mình trong doanh nghiệp. Vậy trongtháng đầu tiên của năm 2019 này kế toán cần làm những gì?1. Trước ngày 03/01/2019Kế toán cần thông báo về tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.Lưu ý: Chỉ khi có thay đổi về lao động thì mới báo cáo2. Trước ngày 21/01/2019- Thuế TNCN: Kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018(nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.- Thuế GTGT : Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếucó) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 vàĐiểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.- Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập cá nhân (nếu có)đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng- Tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đốivới doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sửdụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diệnmua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tại Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014.3. Hạn cuối nộp ngày 31/01/2019- Bảo hiểm: Kế toán cần đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp hàng tháng tại Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017- Kinh phí công đoàn: Kế toán cần đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp cóhay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứđóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CPngày 21/11/2013.Các bài viết liên quan:=>>> Kế toán phải làm những công việc gì vào 3 tháng đầu năm 2017=>>> Những việc kế toán cần làm trong tháng 10/2018 - Kế toán Đức Minh=>>> Sau kỳ nghỉ 02/09, kế toán, nhân sự nhớ hoàn thành những công việc sau=>>> Những công việc quan trọng kế toán cần làm trong tháng 6- Kế toán Đức Minh- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động