Bộ hồ sơ nghiệm thu cho một công trình xây dựng bao gồm

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/06/2018 1.863 531 3 Trang doc

ngocanh
Bộ hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho một công trình xây dựng – Kế toán Đức Minh
Các bạn tham khảo bộ hồ sơ nghiệm thu đầy đủ của một công trình xây dựng nhé.
Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm kế toán xây dựng trong việc ghi nhận doanh thu -
chi phí nếu xem qua và hiểu các hồ sơ này: ngày nghiệm thu, biên bản nghiệm thu,
nhật ký công trình...
1. Danh mục tài liệu khởi công công trình
2. Lệnh khởi công
3. Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn -mặt bằng thi công
4. Biên bản họp công trường
5. Phiếu yêu cầu
6. Biên bản giao nhận hồ sơ
7. Báo cáo nhanh
8. Báo cáo tuần
9. Báo cáo tháng
10. Phiếu chấp thuận vật liệu và thành phẩm xây dựng
11. Phiếu chấp thuận thay đổi vật liệu/ thành phẩm xây dựng
12. Phiếu lấy mẫu vật liệu tại hiện trường
13. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm đất
14. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm thép
15. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm bê tông
16. Chỉ dẫn thi công
17. Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần nước)
18. Biên bản xử lý kỹ thuật
19. Chỉ thị công trường
Bộ hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho một công trình xây dựng – Kế toán Đức MinhCác bạn tham khảo bộ hồ sơ nghiệm thu đầy đủ của một công trình xây dựng nhé. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm kế toán xây dựng trong việc ghi nhận doanh thu - chi phí nếu xem qua và hiểu các hồ sơ này: ngày nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, nhật ký công trình...1. Danh mục tài liệu khởi công công trình2. Lệnh khởi công3. Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn -mặt bằng thi công4. Biên bản họp công trường5. Phiếu yêu cầu6. Biên bản giao nhận hồ sơ7. Báo cáo nhanh8. Báo cáo tuần9. Báo cáo tháng10. Phiếu chấp thuận vật liệu và thành phẩm xây dựng11. Phiếu chấp thuận thay đổi vật liệu/ thành phẩm xây dựng12. Phiếu lấy mẫu vật liệu tại hiện trường13. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm đất14. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm thép15. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm bê tông16. Chỉ dẫn thi công17. Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần nước)18. Biên bản xử lý kỹ thuật19. Chỉ thị công trường 20. Phiếu kiểm tra công tác sửa chữa21. Phiếu yêu cầu nghiệm thu22. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BT trước khi đóng23. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BTCT trước khi ép – NB24. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BTCT trước khi ép – CB25. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chi tiết nối cọc – NB26. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chi tiết nối cọc – CB27. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc28. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác ép cọc29. Báo cáo tổng hợp đóng cọc30. Báo cáo tổng hợp ép cọc31. Nghiệm thu công tác xây dựng-Biên bản nghiệm thu công tác hố đào32. Nghiệm thu công tác xây dựng-Biên bản nghiệm thu công tác hố đào33. Nghiệm thu công tác xây dựng- Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (nội bộ nhà thầu)34. Nghiệm thu công tác xây dựng- Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (nội bộ nhà thầu)35. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (giữa các bên)36. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép (nội bộ nhà thầu) 37. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép (giữa các bên)38. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng BT39. Biên bản kiểm tra cao độ hoàn thiện40. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác xây tường – NB41.Nghiệm thu công tác xây dựng - Biên bản nghiệm thu công tác xây tường - CB42.Biên bản nghiệm thu công tác tô trát - NB43.Biên bản nghiệm thu công tác tô trát - CB44.Biên bản nghiệm thu công tác tô đá rửa45.Biên bản nghiệm thu công tác sơn nước46.Biên bản nghiệm thu công tác láng nền47.Biên bản nghiệm thu công tác lát nền48.Biên bản nghiệm thu công tác lát nền49.Biên bản nghiệm thu công tác ốp gạch50.Biên bản nghiệm thu công tác lắp đặt cửa - NB51.Biên bản nghiệm thu công tác lắp đặt cửa - CB52.Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng trần - NB53.Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng trần - CB54. Biên bản nghiệm thu công tác gia công cấu kiện thép55.Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng cấu kiện thép56.Biên bản nghiệm thu công tác lợp mái57.Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động