Một số điều kế toán cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/01/2019 12 2 4 Trang doc

ngocanh
7 vấn đề kế toán cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệp
Các doanh nghiệp cùng kế toán luôn luôn tìm cách giảm doanh thu, tăng chi phí
với mục đích cuối cùng làm giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy
nhiên, để giải quyết được công việc trên thì nhiều vấn đề bất cập nảy sinh xung
quanh vấn đề hóa đơn, chứng từ hợp lý. vậy, khi làm về thuế thu nhập doanh
nghiệp, kế toán cần lưu ý những điều sau đây:
1. Về vấn đề xuất hóa đơn đầu ra
Các công ty thương mại về mặt hàng tiêu dùng hàng ngày thường nhiều khách
lẻ không lấy hóa đơn theo đúng nguyên tắc công ty bán hàng bạn phải xuất hóa
đơn đúng. Nhưng có một thực tế là trong trường hợp này các công ty sẽ không xuất
hóa đơn đầu ra với một do đơn giản để giảm doanh thu. xảy ra trường hợp
tồn ảo. Vậy lượng hàng tồn sẽ xử lý như thế nào? Đây chính là câu hỏi đau đầu cho
kế toán. Đối với công ty thương mại còn thực tế xuất bán một mặt hàng, hóa
đơn xuất ra viết tên một mặt hàng khác. Khách hàng yêu cầu viết kênh giá thực tế
lên rất nhiều lần. Chính vì lý do đó xảy ra các trường hợp như sau:
Trường hợp 1: Giá bán cùng một mặt hàng không đồng nhất giữa các lần bán
hàng, khi quan thuế yêu cầu giải trình, nếu bạn không giải trình được thì bạn sẽ
bị áp mức giá bán cao nhất.
Trường hợp 2: Chính việc xuất hóa đơn đầu ra nhiều khi không đúng tên mặt
hàng, trên hóa đơn mua vào được ghi theo cũng như tên của nhà cung cấp còn
đầu ra tên mặt hàng phải ghi theo yêu cầu của khách hàng, cùng với đó là do kế
toán thuế thường làm vào cuối tháng, quý, năm,… nên tình trạng hàng âm rất
nhiều, đó cũng chính vấn đề cần lưu ý để đưa ra cách giải quyết hợp nhất khi
làm kế toán thuế cho các công ty thương mại để tránh gặp phải trường hợp này.
7 vấn đề kế toán cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệpCác doanh nghiệp cùng kế toán luôn luôn tìm cách giảm doanh thu, tăng chi phívới mục đích cuối cùng là làm giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuynhiên, để giải quyết được công việc trên thì có nhiều vấn đề bất cập nảy sinh xungquanh vấn đề hóa đơn, chứng từ hợp lý. Vì vậy, khi làm về thuế thu nhập doanhnghiệp, kế toán cần lưu ý những điều sau đây:1. Về vấn đề xuất hóa đơn đầu raCác công ty thương mại về mặt hàng tiêu dùng hàng ngày thường có nhiều kháchlẻ không lấy hóa đơn và theo đúng nguyên tắc công ty bán hàng bạn phải xuất hóađơn đúng. Nhưng có một thực tế là trong trường hợp này các công ty sẽ không xuấthóa đơn đầu ra với một lý do đơn giản để giảm doanh thu. Và xảy ra trường hợptồn ảo. Vậy lượng hàng tồn sẽ xử lý như thế nào? Đây chính là câu hỏi đau đầu chokế toán. Đối với công ty thương mại còn có thực tế là xuất bán một mặt hàng, hóađơn xuất ra viết tên một mặt hàng khác. Khách hàng yêu cầu viết kênh giá thực tếlên rất nhiều lần. Chính vì lý do đó xảy ra các trường hợp như sau:Trường hợp 1: Giá bán cùng một mặt hàng không đồng nhất giữa các lần bánhàng, khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình, nếu bạn không giải trình được thì bạn sẽbị áp mức giá bán cao nhất.Trường hợp 2: Chính vì việc xuất hóa đơn đầu ra nhiều khi không đúng tên mặthàng, trên hóa đơn mua vào được ghi theo mã cũng như tên của nhà cung cấp cònđầu ra tên mặt hàng phải ghi theo yêu cầu của khách hàng, cùng với đó là do kếtoán thuế thường làm vào cuối tháng, quý, năm,… nên tình trạng hàng âm rấtnhiều, đó cũng chính là vấn đề cần lưu ý để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất khilàm kế toán thuế cho các công ty thương mại để tránh gặp phải trường hợp này. 2. Việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện tại các doanh nghiệp làm về dịch vụVấn đề này thường xảy ra trong các doanh nghiệp làm về dịch vụ. Khách hàngthường thanh toán tiền trước cho việc cung ứng dịch vụ và yêu cầu xuất hóa đơntheo từng lần thanh toán. Khi đó kế toán ghi nhận toàn bộ doanh thu theo hóa đơnxuất ra. Điều này dẫn tới lợi nhuận tăng cao do không có hóa đơn chứng minh chiphí phát sinh trong kì đó. Đây là một sai sót rất lớn làm tăng thuế TNDN một cáchđáng tiếc.3. Hóa đơn xuất khẩuKhi công ty bạn xuất khẩu ra nước ngoài, khách hàng không cần hóa đơn giá trị giatăng, tất nhiên trong trường hợp này bên bán cũng sẽ tranh thủ cơ hội và khôngxuất hóa đơn đầu ra. Nhưng có một sai sót đó là khách hàng lại chuyển tiền qua tàikhoản công ty. Sau khi kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra, ngay lập tức bạn bị quyvào tội trốn thuế và phải điều chỉnh tăng doanh thu, đó cũng là một trường hợp làmtăng thuế TNDN.4. Xuất hóa đơn bán hàng và cung cấp các dịch vụ không có trong giấy phép đăngkí kinh doanh.Khi thanh thanh tra thuế phát hiện các bạn sẽ bị phạt do vi phạm hành chính, đồngthời bị bóc toàn bộ chi phí đầu vào khỏi các chi phí hợp lí. Doanh thu do bán hàngkhông có trong giấy phép đăng kí kinh doanh sẽ bị coi là một khoản thu nhập khácvà đánh thuế trên toàn bộ số thuế TNDN đó.5. Không xuất hóa đơn đầu ra cho các mặt hàng xuất tiêu dùng nội bộ, biếu tặng,…Trong trường hợp này khi bị phát hiện, công ty bạn sẽ bị loại bỏ các chi phí đó vàđồng thời phải điều chỉnh tăng doanh thu và tăng thuế TNDN phải nộp của kì đó. 6. Đại lý bán đúng ra hưởng hoa hồng xuất hóa đơnĐối với các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu chính là phần hoa hồngđược hưởng. Nhưng trên thực tế có rất nhiều đại lý vẫn xuất hóa đơn hàng hóa,dịch vụ cho khách hàng theo yêu cầu, điều này không những không đúng theo quyđịnh mà còn làm tăng một khoản doanh thu không có thật dẫn tới việc tăng thuếTNDN một cách vô lý.7. Hợp tác sản xuất kinh doanhTrong trường hợp tác sản xuất kinh doanh, công ty bạn chỉ được phân chia mộtphần nhất định sản phẩm nhưng lại là người đứng ra bán hàng, tiêu thụ sản phẩm.Khi bán hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng, doanh thu được ghi nhận toàn bộvào doanh thu của công ty mình, như vậy phần thuế TNDN cũng tăng lên nhưngkhông phải thu nhập thực tế của công tyCác bài viết liên quan:=>>> Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế nước ta hiện nay=>>> Hướng dẫn tra cứu thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thông tin doanhnghiệp online=>>> Thuế thu nhập hoãn lại trong doanh trong nghiệp- Kế toán Đức Minh=>>> Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động