Tim_hieu_Powerpoint_2007

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

01/11/2017 34 21 46 Trang pdf

Hoa1905

Thể loại : Tài liệu học PowerPoint

Từ khóa
GIÁO TRÌNH
2009
Tìm hiu Microsoft Office 2007
Tìm hiu Microsoft Powerpoint 2007
LÊ VĂN HIẾU
VI T NAM

GIÁO TRÌNH 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3:Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 2 MỤC LỤC PHẦN I: CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN .......................................... 5 1. Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 ................................................................... 5 a. Làm quen với giao diện mới, Ribbon .................................................................. 5 b. Tìm hiểu về thư viện (Gallery) ............................................................................ 6 c. Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon ................................. 6 d. Sử dụng Quick Access Toolbar ........................................................................... 7 e. Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình ................................................................ 7 f. Phím tắt của PowerPoint 2007 ............................................................................. 7 2. Các thao tác cơ bản ................................................................................................. 8 a. Tìm hiểu về workspace (không gian làm việc) .................................................... 9 b. Thêm slide mới vào bài thuyết trình .................................................................... 9 c. Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide .............................................................. 10 d. Nhập nội dung văn bản vào slide ....................................................................... 10 e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác ............................................................. 11 f. Tạo ra những ghi chú cho người thuyết trình (speaker notes) ........................... 12 g. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes) ............................................................. 12 h. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes) ............................................................. 13 i. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác .............................................. 13 j. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác bằng Tab Insert ................... 14 k. Chỉnh sửa slide ................................................................................................... 15 l. Sắp xếp nội dung slide ........................................................................................ 15 PHẦN II: CÁCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIỂU ......................... 17 1. Sử dụng hiệu ứng đồ họa với SmartArt ................................................................ 17 a. Tạo đồ họa SmartArt .......................................................................................... 17 b. Blank Graphic: Phương pháp thứ nhất .............................................................. 17 c. Blank Graphic: Phương pháp thứ hai ................................................................. 18 d. Thêm nội dung text vào đồ họa ......................................................................... 18 e. Cách thể hiện nội dung văn bản (text) vào các hình đồ họa .............................. 19 2. Tạo trình diễn chuyên nghiệp với slide đồ họa ..................................................... 20 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3:Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 3 a. Chủ đề bài thuyết trình: kiến thức căn bản về mẫu slide ................................... 21 b. Mẫu SmartArt: Ví dụ 1 ...................................................................................... 21 c. Mẫu SmartArt: Ví dụ 2 ...................................................................................... 22 d. Thay đổi màu sắc cho mẫu (style) ..................................................................... 22 e. Tìm hiểu thêm về shape (hình dạng) .................................................................. 23 f. Tìm hiểu thêm về mẫu cho văn bản (text style) ................................................. 23 g. Cập nhật một biểu đồ cũ .................................................................................... 24 PHẦN III: THÊM ÂM THANH HOẶC LỜI THOẠI ................................................. 26 1.Chơi một file âm thanh ........................................................................................... 26 a. Chèn âm thanh bằng cách sử dụng tab Insert .................................................... 26 b. Chèn âm thanh bằng cách sử dụng Slide Placeholder ....................................... 27 c. Bắt đầu chơi âm thanh........................................................................................ 27 d. Chơi âm thanh trên Slide ................................................................................... 28 e. Thiết lập thời gian cho âm thanh ngừng ............................................................ 28 f. Thay đổi cách âm thanh bắt đầu ......................................................................... 29 g. Cài đặt phương thức kích hoạt (trigger) âm thanh trên slide ............................. 30 h. File âm thanh của bạn liên kết hay được nhúng ................................................ 30 i. Làm thế nào để thực hiện các file liên kết .......................................................... 31 2. Chơi âm thanh từ đĩa CD ...................................................................................... 32 PHẦN IV: ĐỊNH DẠNG BÀI THUYẾT TRÌNH ....................................................... 34 1. Cá nhân hóa định dạng bài thuyết trình ................................................................ 34 a. Chọn theme để phục vụ cho định dạng thuyết trình của bạn ............................. 34 b. Các thành phần của một theme .......................................................................... 34 c. Thay đổi hoặc tùy biến theme ............................................................................ 35 d. Tùy biến màu sắc theme .................................................................................... 35 e. Thay đổi màu nền của slide ............................................................................... 36 f. Sử dụng một hình ảnh làm hình nền cho slide ................................................... 37 g. Làm mờ ảnh nền của slide ................................................................................. 37 h. Lưu trữ file với một theme mới ......................................................................... 38 2. Khám phá sức mạnh của Custom layout ............................................................... 38 a. Sức mạnh của layout .......................................................................................... 38

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động