Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2019

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/01/2019 5 0 4 Trang doc

ngocanh
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2019 – Kế toán Đức Minh
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả
(gồm tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp), BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phải trích nộp trong tháng cho
các đối tượng sử dụng lao động.
1. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Kết cấu nội dung chủ yếu của bảng phân bổ tiền này gồm các cột dọc ghi TK334, 335, 338, các dòng
ngang phản ánh tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ tính cho các đối tượng sử dụng lao động.
1.1 Cơ sở lập
+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ, kế toán tập hợp, phân loại chứng
từ theo từng đối tượng sử dụng, tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dogf phù hợp cột ghi
TK334 hoặc TK335.
1.2 Căn cứ và tỷ lệ trích
+ Căn cứ vào tỷ kệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành)
theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ để ghi vào các dòng phù hợp
cột ghi Có TK338.
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2019 – Kế toán Đức MinhMẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả(gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phải trích nộp trong tháng chocác đối tượng sử dụng lao động.1. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi– Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ tiền này gồm có các cột dọc ghi Có TK334, 335, 338, các dòngngang phản ánh tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ tính cho các đối tượng sử dụng lao động.1.1 Cơ sở lập+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ, … kế toán tập hợp, phân loại chứngtừ theo từng đối tượng sử dụng, tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dogf phù hợp cột ghi CóTK334 hoặc TK335.1.2 Căn cứ và tỷ lệ trích+ Căn cứ vào tỷ kệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành)theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ để ghi vào các dòng phù hợpcột ghi Có TK338. Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, nhật ký – chứng từ và các sổ kế toán có liênquan tùy theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị, đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm,dịch vụ hoàn thành.2. Mẫu biểu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo TT200Đơn vị:................... Mẫu số 11 - LĐTLBộ phận:................ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘITháng ... năm ...Số Ghi Có TàikhoảnTK 334 - Phải trả người lao động TK 338 - Phải trả, phải nộp khácTK 335 TT Đối tượng sử dụng (GhiNợ các Tài khoản)LươngCác khoảnkhácCộng Có TK 334Kinh phícông đoànBảohiểm xãhộiBảohiểm y tếCộng Có TK338 (3382,3383,3384)Chi phíphải trảTổngcộngA B 1 2 3 4 5 6 7 8 91 TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp- Phân xưởng (sản phẩm)- ......................................- Phân xưởng (sản phẩm)- .....................................2 TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công - ....................................3 TK 627- Chi phí sản xuất chung- Phân xưởng (sản phẩm) - ..................................... - Phân xưởng (sản phẩm) - .....................................4 TK 641- Chi phí bán hàng5 TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 TK 242- Chi phí trả trước 7 TK 335- Chi phí phải trả8 TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang9 TK 334- Phải trả người lao động10 TK 338- Phải trả, phải nộp khác11 ....................................................Cộng: Ngày ...... tháng ..... năm ...Người lập bảng Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Các bài viết liên quan:=>>> Cách phân bổ thu nhập để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018 - Kế toán Đức Minh=>>> Những quy định mới bạn cần biết về BẢO HIỂM XÃ HỘI và TIỀN LƯƠNG=>>> Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội=>>> Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ theo TT133 và TT200- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động