Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 2

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/12/2017 11 6 2 Trang doc

huyenhd
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 2
Tin học và tiếng Anh là hai công cụ đắc lực hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc của thời đại
công nghệ xã hội phát triển như hiện nay. Hôm nay, Kế toán tin học Đức Minh sẽ tiếp tục update
phần 2 của Bộ Từ vựng tiếng Anh tin học để bạn đọc cùng tham khảo nhé!
Tiếp bước cho Phần 1 của Bộ “Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết”, bài viết sau
đây sẽ tiếp tục phần 2. Các bạn cùng đón xem nhé!
STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
1 Customsize Tuỳ chỉnh
2 Cut Cắt
3 Change Thay đổi
4 Chart Biểu đồ
5 Chooses Chọn
6 Conditional formatting Định dạng có điều kiện
7 Data Dữ liệu
8 Date Ngày
9 Default Mặc định
10 Delete Xoá
11 Details Chi tiết
12 Device Thiết bị
13 Dialog box Hộp thoại
14 Direction Hướng
15 Download Tải xuống
16 Draft Dự thảo
17 Drag Kéo (dùng chuột để kéo, thả 1 đối tượng
tới vị trí khác)
18 Drop Thả
19 Drawing Vẽ
20 Drives Trình điều khiển thiết bị
21 Duration Thời gian, khoảng thời gian
22 Effect Hiệu ứng
23 Enable Cho phép- bật
24 Endnote Chú thích ở cuối tài liệu
25 Equals Bằng với
26 Error Lỗi
27 Escape Huỷ bỏ, thoát khỏi
28 Even page Trang chẵn
29 Event Sự kiện, biến cố
30 Exit Thoát
31 Explore Thám hiểm, khám phá (hệ thống thư mục/
tệp tin)
32 Favorites Ưa thích
33 Features Tính năng
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 2Tin học và tiếng Anh là hai công cụ đắc lực hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc của thời đại công nghệ xã hội phát triển như hiện nay. Hôm nay, Kế toán tin học Đức Minh sẽ tiếp tục updatephần 2 của Bộ Từ vựng tiếng Anh tin học để bạn đọc cùng tham khảo nhé!Tiếp bước cho Phần 1 của Bộ “Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết”, bài viết sau đây sẽ tiếp tục phần 2. Các bạn cùng đón xem nhé!STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT1 Customsize Tuỳ chỉnh2 Cut Cắt3 Change Thay đổi4 Chart Biểu đồ5 Chooses Chọn6 Conditional formatting Định dạng có điều kiện7 Data Dữ liệu8 Date Ngày9 Default Mặc định10 Delete Xoá11 Details Chi tiết12 Device Thiết bị13 Dialog box Hộp thoại14 Direction Hướng15 Download Tải xuống16 Draft Dự thảo17 Drag Kéo (dùng chuột để kéo, thả 1 đối tượng tới vị trí khác)18 Drop Thả19 Drawing Vẽ20 Drives Trình điều khiển thiết bị21 Duration Thời gian, khoảng thời gian22 Effect Hiệu ứng23 Enable Cho phép- bật24 Endnote Chú thích ở cuối tài liệu25 Equals Bằng với26 Error Lỗi27 Escape Huỷ bỏ, thoát khỏi28 Even page Trang chẵn29 Event Sự kiện, biến cố30 Exit Thoát31 Explore Thám hiểm, khám phá (hệ thống thư mục/ tệp tin)32 Favorites Ưa thích33 Features Tính năng 34 File Tập tin, tệp tin35 Filter Lọc36 Final Cuối cùng37 Find Tìm kiếm38 Firewall Tường lửa39 Firmware Phần mềm nhúng vào phần cứng40 Fix Sửa lỗi41 Folder Thư mục42 Footer Chân trang43 Footnote Chú thích ở cuối trang44 Format painter Công cụ sao chép định dạng45 Fragment Phân mảnh vỡ ra thành từng mảnh46 Full Đầy47 General Chung, tổng hợp48 Grammar Ngữ pháp49 Graphic Đồ hoạ50 Greater Lớn hơnKế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!Huyen BabiBạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết>>> Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết Phần 1>>> Tiếng anh Tin học và kế toánBạn đọc cùng đón đọc những phần tiếp theo của bộ Từ điển Tiếng Anh tin học này nhé!Bạn nào cần xin mẫu từ vựng có thể để lại địa chỉ email bên dưới, mình sẽ gửi cho nhé!

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động