Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 4

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/12/2017 10 6 2 Trang doc

huyenhd
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 4
Tiếng Anh xuất hiện rất nhiều trong công việc, cuộc sống và học tập. Vai trò của tiếng Anh và
tin học cũng ít ai có thể phủ nhận được. Bởi lẽ ngày nay với thời đại công nghệ thông tin phát
triển mạnh mẽ đòi hỏi bạn phải bắt kịp nhịp độ. Hôm nay Kế toán Đức Minh tiếp tục bộ từ điển
Tiếng Anh tin học thông dụng. Bạn đọc cùng theo dõi nhé!
Đã đi đến hết phần 3 của Bộ từ điển tiếng Anh tin học thông dụng, có lẽ bạn đọc cũng tích luỹ
cho mình được khá nhiều rồi đúng không ạ? Hãy đọc tiếp phần 4 qua bài viết sau đây để trau dồi
thêm vốn từ vựng nhé!
STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
1 Outline Phác thảo
2 Page Trang
3 Pane- Panel Bảng điều khiển
4 Paragraph Đoạn văn
5 Partition Phân vùng
6 Paste Dán
7 Path Đường dẫn
8 Permission Sự cho phép, phân quyền
9 Personalization Cá nhân, thuộc về cá nhân
10 Picture Tranh ảnh
11 Pin Gắn vào đâu đó (Pin to taskbar,Pin to
starr menu)
12 Plug Cắm vào
13 Plug-in Tiện ích cài thêm vào trình duyệt
14 Power Nguồn năng lượng, nguồn điện
15 Prepare Chuẩn bị
16 Presentation Bản trình chiếu
17 Previous Về trước
18 Privacy Chính sách riêng tư
19 Problems Vấn đề
20 Programs Chương trình
21 Properties Thuộc tính
22 Protected Bảo mật
23 Public Công cộng, đưa lên mạng Internet cho
mọi người truy cập
24 Read-only Chỉ đọc
25 Recent Gần đây
26 References Tham khảo
27 Region Vùng, miền
28 Reject Huỷ bỏ sự thay đổi
29 Remove Bỏ, huỷ bỏ, gỡ bỏ
30 Rename Đổi tên
31 Replace Thay thế
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 4Tiếng Anh xuất hiện rất nhiều trong công việc, cuộc sống và học tập. Vai trò của tiếng Anh và tin học cũng ít ai có thể phủ nhận được. Bởi lẽ ngày nay với thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đòi hỏi bạn phải bắt kịp nhịp độ. Hôm nay Kế toán Đức Minh tiếp tục bộ từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng. Bạn đọc cùng theo dõi nhé!Đã đi đến hết phần 3 của Bộ từ điển tiếng Anh tin học thông dụng, có lẽ bạn đọc cũng tích luỹ cho mình được khá nhiều rồi đúng không ạ? Hãy đọc tiếp phần 4 qua bài viết sau đây để trau dồi thêm vốn từ vựng nhé!STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT1 Outline Phác thảo2 Page Trang3 Pane- Panel Bảng điều khiển4 Paragraph Đoạn văn5 Partition Phân vùng6 Paste Dán7 Path Đường dẫn8 Permission Sự cho phép, phân quyền9 Personalization Cá nhân, thuộc về cá nhân10 Picture Tranh ảnh11 Pin Gắn vào đâu đó (Pin to taskbar,Pin to starr menu)12 Plug Cắm vào13 Plug-in Tiện ích cài thêm vào trình duyệt14 Power Nguồn năng lượng, nguồn điện15 Prepare Chuẩn bị16 Presentation Bản trình chiếu17 Previous Về trước18 Privacy Chính sách riêng tư19 Problems Vấn đề20 Programs Chương trình21 Properties Thuộc tính22 Protected Bảo mật23 Public Công cộng, đưa lên mạng Internet cho mọi người truy cập24 Read-only Chỉ đọc25 Recent Gần đây26 References Tham khảo27 Region Vùng, miền28 Reject Huỷ bỏ sự thay đổi29 Remove Bỏ, huỷ bỏ, gỡ bỏ30 Rename Đổi tên31 Replace Thay thế 32 Research Nghiên cứu, tìm hiểu33 Responding Phản hồi, hồi đáp34 Restore Khôi phục35 Restrict Hạn chế36 Review Xem lại, duyệt lại37 Right Bên phải38 Row Hàng39 Ruler Thước kẻ40 Save Lưu41 Save as Lưu lại42 Screen Màn hình43 Shedule Kế hoạch, lên lịch làm gì đó44 Search Tìm kiếm45 Section Vùng (chia tài liệu thành nhiều vùng)46 Sercurity Bảo mật47 Send Gửi48 Send to Gửi tới đâu, gửi cho ai49 Setting Thiết lập50 Setup Cài đặtHy vọng bài viết sau sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn đọc!Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!Huyen BabiBạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết>>> Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết Phần 1>>> Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết Phần 2>>> Từ điển Tiếng Anh tin học thông dụng bạn cần biết Phần 3>>> Tiếng anh Tin học và kế toánBạn đọc cùng đón đọc những phần tiếp theo của bộ Từ điển Tiếng Anh tin học này nhé!Bạn nào cần xin mẫu từ vựng có thể để lại địa chỉ email bên dưới, mình sẽ gửi cho nhé!

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động