Quy trình tính giá thành như thế nào (Autosaved)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/02/2018 51 13 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành mà kế toán cần nắm chắc – Kế toán
Đức Minh
Để có một giá thành hợp lý mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp
thì kế toán phải trải qua các bước trong quy trình tính giá thành. Vậy quy trình tính
giá thành bao gồm những bước nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của
Kế toán Đức Minh nhé.
1. Quy trình tính giá thành là gì?
Quy trình giá thành là quy trình tập họp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật
liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến lúc thành phẩm tạo thành nhập kho và
được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.
2. 7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành
Bước 1: Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm (621;622;627) vào từng đối
tượng tập hợp chi phí theo 3 khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
(CPNVLTT), Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT), Chi phí SX chung (CP
SXC).
Bước 2: Phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm thành những chi phí
dùng riêng.
Cho các loại sản phẩm bằng 1 tiêu thức hợp lý để tính ra được giá thành cho từng
sản phẩm.
- Trường hợp 1: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống
nhau. Hoặc công ty làm theo đơn đặt hàng hoặc Công ty làm theo hợp đồng; Hoặc
công ty làm theo công trình
- Trường hợp 2: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống
nhau tiếp theo nhưng trường hợp 2 này là sản xuất 2 sản phẩm khác nhau nhưng
những khoản chi phí dùng chung thì sẽ phân bổ cho những đối tượng tính giá thành
theo 1 tiêu thức phù hợp.
Đối với những khoản chi phí dùng chung như: chi phí sản xuất chung TK 627, Chi
phí nhân công trực tiếp TK 622 mà không tập hợp riêng được cho từng đối tượng
7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành mà kế toán cần nắm chắc – Kế toán Đức Minh Để có một giá thành hợp lý mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp thì kế toán phải trải qua các bước trong quy trình tính giá thành. Vậy quy trình tính giá thành bao gồm những bước nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh nhé.1. Quy trình tính giá thành là gì?Quy trình giá thành là quy trình tập họp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến lúc thành phẩm tạo thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.2. 7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thànhBước 1: Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm (621;622;627) vào từng đối tượng tập hợp chi phí theo 3 khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT), Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT), Chi phí SX chung (CP SXC).Bước 2: Phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm thành những chi phí dùng riêng. Cho các loại sản phẩm bằng 1 tiêu thức hợp lý để tính ra được giá thành cho từng sản phẩm.- Trường hợp 1: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau. Hoặc công ty làm theo đơn đặt hàng hoặc Công ty làm theo hợp đồng; Hoặc công ty làm theo công trình- Trường hợp 2: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau tiếp theo nhưng trường hợp 2 này là sản xuất 2 sản phẩm khác nhau nhưng những khoản chi phí dùng chung thì sẽ phân bổ cho những đối tượng tính giá thànhtheo 1 tiêu thức phù hợp.Đối với những khoản chi phí dùng chung như: chi phí sản xuất chung TK 627, Chi phí nhân công trực tiếp TK 622 mà không tập hợp riêng được cho từng đối tượng tập hợp chi phí thì phân bổ CÁI DÙNG CHUNG đó cho những đối tượng tập hợp chi phí riêng.- Trường hợp 3: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau. Trường hợp này xảy ra khi Công ty sản xuất ra nhiều loại sản phẩm sử dụng cùng 1 loại nguyên vật liệuBước 3: Sử dụng phương pháp trong quy trình tính giá thành.Nếu đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau. Thì chúngta qua bước 4 để tiếp tục.Nếu mà đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau. Thì lúcnày kế toán sử dụng một trong các phương pháp tính giá thành (Phương pháp giản đơn; Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ…) để có cách tính giá thành cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.Bước 4: Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thànhBiết được số lượng sản phẩm hoàn thànhVà biết số lượng sản phẩm dở dang cũng như biết mức độ sản phẩm hoàn thành của sản phẩm dở dang. Bộ phận sản xuất sẽ báo cáo vấn đề này. Về sản phẩm dở dang các bạn kế toán nên đi kiểm kê thực tế 1 lần. Cho biết khi vào làm việc tại công ty để biết bộ phận sản xuất kiểm tra như thế nàoBước 5: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp– Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đươngBước 6: Tính trị giá trong quy trình tính giá thành sản phẩm hoàn thành= Trị giá 154 dở dang đầu kỳ +Trị giá 154 phát sinh trong kỳ-Trị giá 154 dở dang cuối kỳ-Phế liệu thu hồi-Sản phẩm phụ – sản phẩm hỏng.Bước 7: Tính giá thành từng loại sản phẩm và Lập bảng tính giá thành của từng loại sản phẩm mà đã hoàn thành trong kỳ => Giá thành 1 sản phẩm = Trị giá sản phẩm hoàn thànhĐể biết thêm thật nhiều thông tin và kiến thức kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại website: http://ketoanducminh.edu.vn và download tài liệu miễn phí tại: http://112doc.com/- Ngọc Anh-=>>> =>>> =>>>

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động