Khái quát quy trình hoạt động của một công ty mà kế toán cần nắm rõ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/02/2018 17 5 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
Quy trình hoạt động của một doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Là một ké toán, ngoài việc nắm vững nghiệp vụ kế toán chuyên môn của mình ra thì
người kế toán cũng cần phải hiểu và nắm rõ quy trình hoạt động cũng như tổ chức tại
doanh nghiệp để có thể thực hiện tốt nhất công việc của mình. Vậy quy trình hoạt động
tại một doanh nghiệp như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh
nhé.
Bước 1. Thành lập doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp cần ước tính và đưa ra một số tiền phù hợp khả năng chuẩn bị của
mình để đăng ký mức vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh. Nguồn vốn này sẽ được
dùng trong các hoạt động của công ty và giúp chủ doanh nghiệp xác định loại hình hoạt
động, ngành hàng kinh doanh.
Nếu doanh nghiệp đăng ký với số vốn điều lệ cao cũng sẽ có những thuận lợi, khi cần vay
vốn ngân hàng một khoản tiền lớn thì ngân hàng sẽ xem xét tới mức vốn điều lệ của công
ty. Và kể cả trong kinh doanh, đối tác sẽ xem xét mức vốn điều lệ cả công ty khi hai bên
ký hợp đồng lớn. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ phải đóng một mức thuế môn bài dựa trôn
số vốn điều động trước đó nên doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ để đăng ký vốn điều lệ cho
phù hợp.
Bước 2. Huy động vốn
Sau khi đăng kí thành lập công ty, các thành viên cần góp vốn để bằng số vốn đã đăng kí
trước đó. Khi cần thêm nguồn tài chính, chủ doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng các
hình thức vay dài hạn hoặc ngắn hạn, lựa chọn hình thức nào là do chủ doanh nghiệp
quyết định.
Bước 3. Cho tài sản vận động
Sau khi có đầy đủ năng lực về tài chính, doanh nghiệp sẽ tiến hàng mua sắm các trang
thiết bị cho công ty, thuê văn phòng, nhân viên,…
Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu mua bán và sản xuất mà doanh nghiệp có thể chuẩn bị mua
thêm máy móc, công cụ phục vụ quá trình lao động, sản xuất.
Bước 4. Bán hàng thu tiền
Từ những kế hoạch được định sẵn cùng với số tài sản được chuẩn bị kỹ lưỡng, nguồn tài
sản bắt đầu đưa vào vận động máy móc phục vụ cho công đoạn sản xuất, gia công giúp
hàng hóa được đưa vào thị trường kiếm doanh thu cho công ty.
Quy trình hoạt động của một doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh Là một ké toán, ngoài việc nắm vững nghiệp vụ kế toán chuyên môn của mình ra thì người kế toán cũng cần phải hiểu và nắm rõ quy trình hoạt động cũng như tổ chức tại doanh nghiệp để có thể thực hiện tốt nhất công việc của mình. Vậy quy trình hoạt động tại một doanh nghiệp như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh nhé.Bước 1. Thành lập doanh nghiệpChủ doanh nghiệp cần ước tính và đưa ra một số tiền phù hợp khả năng chuẩn bị của mình để đăng ký mức vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh. Nguồn vốn này sẽ được dùng trong các hoạt động của công ty và giúp chủ doanh nghiệp xác định loại hình hoạt động, ngành hàng kinh doanh.Nếu doanh nghiệp đăng ký với số vốn điều lệ cao cũng sẽ có những thuận lợi, khi cần vayvốn ngân hàng một khoản tiền lớn thì ngân hàng sẽ xem xét tới mức vốn điều lệ của côngty. Và kể cả trong kinh doanh, đối tác sẽ xem xét mức vốn điều lệ cả công ty khi hai bên ký hợp đồng lớn. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ phải đóng một mức thuế môn bài dựa trôn số vốn điều động trước đó nên doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ để đăng ký vốn điều lệ cho phù hợp.Bước 2. Huy động vốnSau khi đăng kí thành lập công ty, các thành viên cần góp vốn để bằng số vốn đã đăng kí trước đó. Khi cần thêm nguồn tài chính, chủ doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng các hình thức vay dài hạn hoặc ngắn hạn, lựa chọn hình thức nào là do chủ doanh nghiệp quyết định.Bước 3. Cho tài sản vận độngSau khi có đầy đủ năng lực về tài chính, doanh nghiệp sẽ tiến hàng mua sắm các trang thiết bị cho công ty, thuê văn phòng, nhân viên,… Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu mua bán và sản xuất mà doanh nghiệp có thể chuẩn bị muathêm máy móc, công cụ phục vụ quá trình lao động, sản xuất.Bước 4. Bán hàng thu tiềnTừ những kế hoạch được định sẵn cùng với số tài sản được chuẩn bị kỹ lưỡng, nguồn tài sản bắt đầu đưa vào vận động máy móc phục vụ cho công đoạn sản xuất, gia công giúp hàng hóa được đưa vào thị trường kiếm doanh thu cho công ty. Bước 5. Thu hồi công nợDoanh thu của doanh nghiệp là số tiền nhận được trong quá trình bán hàng và thu hôi công nợ.Từ đây, doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ bán hàng để thu hồi công nợ kết hợp với các nguồn vốn vay tăng thêm hoặc huy động vốn chủ sở hữu tùy theo tình hình của công ty để xử lý. Doanh nghiệp có thể tiếp tục mở rộng sản xuất và lặp lại bước 3.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động