Kế toán Tập hợp chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm tại công ty CP cung ứng dịch vụ hàng không - đề tài thực tập

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

31/10/2017 15 3 59 Trang doc

Khoa kk
Trêng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Thµnh ®« kho¸ luËn tèt nghiÖp
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG
KHÔNG – AIRSERCO
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty CP cung ứng dịch vụ hàng không là một đơn vị độc lập ra đời
trên cơ sở tiền thân là Cục phục vụ tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.
Ngày 19/9/2004 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1507/QĐ
TCCB_LD thành lập Công ty cung ứng dịch vụ hàng không Việt Nam không
trực thuộc cục.
Ngày 01/01/2007 Công ty chính thức cổ phần hoá lấy tên Công ty CP
cung ứng dịch vụ hàng không Vịêt Nam.
Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng không.
Tên giao dịch: Survice Supply Joint Stock Company (Viết tắt là:
Airserco).
Trsở cnh: Số 1 n 196 PhNguyễn Sơn_Bồ Đề_Long Bn_ Nội.
SĐT: 0438 271 352 Fax: 0438 272 426
Website: www.Airserco.vn
Email: Info@Airserco.vn
Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 15 toà nhà B VimCom – Ba Đình – Hà Nội.
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Số 7 đường Hậu Giang quận Tân Bình
– Tp HCM.
Cơ cấu vốn điều lệ được cổ phần hoá:
Sinh viªn: Lu ThÞ Thoa - Líp:
KT11 – K3
1

Trêng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Thµnh ®« kho¸ luËn tèt nghiÖp CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNGKHÔNG – AIRSERCO1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty CP cung ứng dịch vụ hàng không là một đơn vị độc lập ra đờitrên cơ sở tiền thân là Cục phục vụ tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.Ngày 19/9/2004 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1507/QĐTCCB_LD thành lập Công ty cung ứng dịch vụ hàng không Việt Nam khôngtrực thuộc cục.Ngày 01/01/2007 Công ty chính thức cổ phần hoá lấy tên là Công ty CPcung ứng dịch vụ hàng không Vịêt Nam.Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng không.Tên giao dịch: Survice Supply Joint – Stock Company (Viết tắt là:Airserco).Trụ sở chính: Số 1 ngõ 196 Phố Nguyễn Sơn_Bồ Đề_Long Biên_Hà Nội.SĐT: 0438 271 352 Fax: 0438 272 426Website: www.Airserco.vnEmail: Info@Airserco.vnChi nhánh tại Hà Nội: Tầng 15 toà nhà B VimCom – Ba Đình – Hà Nội.Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Số 7 đường Hậu Giang – quận Tân Bình– Tp HCM.Cơ cấu vốn điều lệ được cổ phần hoá:Sinh viªn: Lu ThÞ Thoa - Líp: KT11 – K31 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Thµnh ®« kho¸ luËn tèt nghiÖp BiÓu 2.1: C¬ cÊu vènSTT Cổ đôngSố CổPhiếuTổng giá trị CổPhiếuTỷ lệ1 Tổng công ty HK VN 1.483.825 14.823.250.000 53,02 Người lao động trong công ty 341.600 3.416.000.000 12,23 Khác 974.575 9.745.750.000 34,8Tổng 2.800.000 28.000.000.000 100Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0103035438ngày 15/01/2007 của Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội, hoạt động chính củacông ty là: - Sản xuất, gia công, kinh doanh XNK các mặt hàng dân dụng như:hànggia dùng và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ thiết yếu cho du lịch, hàng không.- Kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ….Trong quá trình hình thành và phát triển, từ một đơn vị phụ thuộc đếnnay công ty đã trở thành một đơn vị độc lập, có chức năng và nhiệm vụ hoạtđộng SXKD đa ngành nghề trên các lĩnh vực sản xuất và cung ứng các dịch vụphục vụ trong lĩnh vực hàng không.Với mục tiêu vừa sản xuất vừa đầu tư mở rộng đổi mới thiết bị côngnghệ, nâng cao tay nghề công nhân và trình độ quản lý SXKD, sản phẩm củacông ty ngày càng phong phú về chủng loại, hình thức, mẫu mã, phù hợp thịhiếu chất lượng không ngừng nâng cao.Hiện nay, công ty đã và đang khẳng định được vị thế của mình trên thịtrường, thực hiện mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp hàng khôngmạnh, đầu tư phát triển đa ngành nghề không chỉ xuyên quốc gia châu lục màcòn mở rộng ra thị trường thế giới.Bằng sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ CNV laođộng, Công ty đã đạt được những bước tiến rõ rệt trong SXKD, sản phẩm củacông ty sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Sự phát triển đó được thể hiện thôngqua một số chỉ tiêu cơ bản sau:Sinh viªn: Lu ThÞ Thoa - Líp: KT11 – K32 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Thµnh ®« kho¸ luËn tèt nghiÖp BiÓu 2.2: Sù ph¸t triÓn STT Chỉ tiêu ĐVT N2005 N2006 N2007 N20081 Vốn chủ sở hữu Tỷ đ 207,3 208,87 216,78 2202 Tổng giá trị doanh thu Tỷ đ 352.566 348.985 394.536 420.6593 Nộp ngân sách Tỷ đ 12.032,2 11.167,52 14.597,83 17.247.024 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đ 1.719,81 1.623,04 1.892,1 2.147,035 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đ 1.238,26 1.168,59 1.326,31 1.545,866 Tỷ suất LNTT/Vốn % 8,29 7,77 8,73 9,767 Tỷ suất LNST/Vốn % 5.97 5.59 6.28 7.038 Lao động bình quân Người 1 257 1 335 1 577 1 9339 Thu nhập bình quân 1000 đ 1 597 1 402 1 756 1 800(Nguồn báo cáo tài chính năm 2005, 2006, 2007, 2008)Trong đó, cơ cấu mặt hàng và loại hình kinh tế như sau:- Doanh thu kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại chiếm 88,4% tổngdoanh thu.- Doanh thu về sản xuất chiếm 6% tổng doanh thu.- Doanh thu về các loại hình dịch vụ khác chiếm 5,6% tổng doanh thuhàng năm.Bên cạnh đó, lợi nhuận của công ty cũng tăng lên. Năm 2005, lợi nhuậnsau thuế của công ty lên tới 1 238,26 tỷ đồng. Năm 2006, do chi phí nguyên vậtliệu tăng cao nên lợi nhuận từ kinh doanh xuất khẩu của công ty không cao, thêmvào đó thị trường thế giới có nhiều biến động về giá vàng, giá xăng dầu, tỷ giáhối đoái giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ mạnh ngày càng có xu hướng tăng lên,gây bất lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm bớt rủi ro về hoạt động xuấtnhập khẩu.Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 1168,59 tỷđ. Năm2007, việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, giảm bớt rủi ro trong kinh doanh,công ty có nhiều lợi nhuận. Đặc biệt, năm 2007 Công ty chuyển sang hình thứccông ty cổ phần, với nguồn vốn được huy động thêm cho hoạt động SXKD nênlợi nhuận đã tăng thêm 1,36 tỷ đ(tương đương 16.57%) so với năm 2006.Sinh viªn: Lu ThÞ Thoa - Líp: KT11 – K33

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động