Hạch toán thế nào trong trường hợp biếu tặng quà thay trả lương

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/02/2018 2 2 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
Hạch toán thế nào trong trường hợp biếu tặng quà thay trả lương ?
Vấn đề quà tặng trong doanh nghiệp kinh doanh khá rộng và có nhiều mặt dưới mỗi
góc nhìn khác nhau của mỗi người. Biếu tặng quà thay cho trả lương – bạn nghĩ sao về
vấn đề này? Và nếu là kế toán, trong trường hợp này bạn sẽ hạch toán như thế nào? Để
hiểu rõ hơn về trườn hợp nêu trên, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây
Đối với vấn đề biếu tặng quà thay cho trả lương, Bộ Tài chính đã quy định rõ về cách
hạch toán tại Thông tư 200/2014/TT như sau:
1. Kế toán hạch toán với bên cho, biếu, tặng
1.1 Đối với hàng hóa được dùng để cho, biếu, tặng
a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài
doanh nghiệp (nhưng không kèm điều kiện mua hàng).
Khi xuất hàng hoa dùng cho biếu, tặng kế toán ghi:
Nợ TK 641: Chi phí bán hàng
Có TK 152, 153, 154, 155, 156, 131, 111, 112: Giá vốn hàng hoá cho, biếu, tặng
Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và
giá bán của hàng cho biếu tặng.
Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)
b. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được
trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353:Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511:Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (33311).
Hạch toán thế nào trong trường hợp biếu tặng quà thay trả lương ?Vấn đề quà tặng trong doanh nghiệp kinh doanh khá rộng và có nhiều mặt dưới mỗi góc nhìn khác nhau của mỗi người. Biếu tặng quà thay cho trả lương – bạn nghĩ sao vềvấn đề này? Và nếu là kế toán, trong trường hợp này bạn sẽ hạch toán như thế nào? Đểhiểu rõ hơn về trườn hợp nêu trên, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đâyĐối với vấn đề biếu tặng quà thay cho trả lương, Bộ Tài chính đã quy định rõ về cách hạch toán tại Thông tư 200/2014/TT như sau:1. Kế toán hạch toán với bên cho, biếu, tặng1.1 Đối với hàng hóa được dùng để cho, biếu, tặnga. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp (nhưng không kèm điều kiện mua hàng).Khi xuất hàng hoa dùng cho biếu, tặng kế toán ghi:Nợ TK 641: Chi phí bán hàngCó TK 152, 153, 154, 155, 156, 131, 111, 112: Giá vốn hàng hoá cho, biếu, tặngDoanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn vàgiá bán của hàng cho biếu tặng.Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có) Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)b. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên đượctrang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:Nợ TK 353:Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) Có TK 511:Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (33311). Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán:Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK: 152, 153, 155, 156: sản phẩm, hàng hóa1.2. Đối với hàng hóa dùng để trả thay lương cho người lao độngKế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bánhàng thông thường:Nợ TK 334: Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán) Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311). Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhânGhi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị hàng hoá:Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 156: Hàng hóa.2. Kế toán hạch toán với nhận hàng biếu tặng 2.1 Trường hợp nhận hàng cho biếu tặng nội địa:Khi nhận hàng biếu, tặng từ nội địa (Không có thuế NK), kế toán ghi:Nợ TK 152, 156, 642 Có TK 711: TN khácNếu có chứng từ chứng minh số thuế của hàng cho biếu tặng :Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 711: TN khác2.2 Trường hợp hàng cho biếu tặng là hàng nhập khẩu phi mậu dịchKhi nhận hàng hóa, kế toán ghi nhận trị giá lô hàng:Nợ TK 152, 156, 642: Nguyên vật liệu, hàng hóa, chi phí Có TK 711 : Theo giá tính thuế của Hải quanNếu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu:Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNHNếu có chứng từ nộp thuế nhập khẩu:Nợ TK 3333: Thuế XNK Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNHKết chuyển thuế nhập khẩu vào chi phí, nếu đã ghi nhận giá trị hàng cho biếu tặng theogiá thị trường, giá Hải quanNợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 3333: Thuế XNKVề vấn đề biếu , tặng quà, Kế toán Đức Minh còn có rất nhiều bài viết hữu ích nữa, cácbạn có thể tham khảo tại website: http://ketoanducminh.edu.vn hoặc http://112doc.com/ - Ngọc Anh –>>>>>>>>>

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động