Giải đáp một số vấn đề về hợp đồng lao động thời vụ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/02/2018 11 5 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
Giải đáp một số vấn đề về hợp đồng lao động thời vụ (Phần 1)
Ngoài hợp đồng lao động kí kết với nhân viên chính thức thì một số doanh nghiệp có
thêm cả hợp đồng lao động thời vụ để thuê nhân viên thời vụ trong những đợt công việc
bận rộn. Vậy, hợp đồng lao động thời vụ có gì khác só với hợp đồng lao động chính
thức? Quyền lợi và nghĩa vụ giữa 2 bên kí kết và thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng
tìm hiểu một số vấn đề về hợp đồng lao động thời vụ thông qua bài viết dưới đây của Kế
toán Đức Minh
1. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?
Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng ký kết giữa 2 bên là người sử dụng lao động và
người lao động nhằm thỏa thuận với nhau về tiền lương trả cho công việc theo thời vụ,
không mang tính chất thường xuyên có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyền
và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
2. Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng lao động theo thời vụ
Khi ký kết hợp đồng lao động thời vụ, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền
lợi sau đây cho người lao động:
- Được tham gia BHTN kể từ ngày 01/01/2015, do vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi
đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Được tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2016, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế
độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng
hạn,riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian
hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.
Ngoài ra, khi có xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động thì
người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động
3. Người sử dụng lao động có được ký kết hợp đồng lao động thời vụ liên tục không?
Pháp luật lao động chưa hạn chế số lần ký kết hợp đồng lao động thời vụ
Giải đáp một số vấn đề về hợp đồng lao động thời vụ (Phần 1)Ngoài hợp đồng lao động kí kết với nhân viên chính thức thì một số doanh nghiệp có thêm cả hợp đồng lao động thời vụ để thuê nhân viên thời vụ trong những đợt công việc bận rộn. Vậy, hợp đồng lao động thời vụ có gì khác só với hợp đồng lao động chính thức? Quyền lợi và nghĩa vụ giữa 2 bên kí kết và thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn đề về hợp đồng lao động thời vụ thông qua bài viết dưới đây của Kế toán Đức Minh 1. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng ký kết giữa 2 bên là người sử dụng lao động và người lao động nhằm thỏa thuận với nhau về tiền lương trả cho công việc theo thời vụ, không mang tính chất thường xuyên có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyềnvà nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động2. Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng lao động theo thời vụKhi ký kết hợp đồng lao động thời vụ, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi sau đây cho người lao động:- Được tham gia BHTN kể từ ngày 01/01/2015, do vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.- Được tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2016, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn,riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.Ngoài ra, khi có xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động thì người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động3. Người sử dụng lao động có được ký kết hợp đồng lao động thời vụ liên tục không?Pháp luật lao động chưa hạn chế số lần ký kết hợp đồng lao động thời vụ Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, công việc được giao kết hợp đồng lao động thời vụ phải là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên.Giải thích rõ trường hợp này như sau:- Nếu công ty ký hợp đồng lao động thời vụ, sau khi hết hạn hợp đồng lao động này, 02 bên (người sử dụng lao động và người lao động) chấm dứt hợp đồng lao động. Sau một thời gian, công ty lại ký hợp đồng lao động thời vụ, thì việc ký kết hợp đồng lao động nàyvẫn đúng quy định pháp luật vì công việc đó mang tính chất thời vụ. Và như vậy, việc ký kết hợp đồng lao động như vậy là đúng quy định, không phụ thuộc vào số lần ký kết.- Nếu công ty ký hợp đồng lao động thời vụ, sau khi hết hạn hợp đồng lao động này, 02 bên (người sử dụng lao động và người lao động) lại tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thời vụ thì như vậy, rõ ràng công việc này không mang tính chất thời vụ nữa, việc ký kết này vi phạm quy định của Bộ luật lao động 2012.4. Hợp đồng lao động thời vụ có cần phải tuân theo những quy định của pháp luật không?Vì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động nên hợp đồng lao động không nhất thiết phải theo mẫu quy định. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo đầy đủ một số nội dung quy định theo pháp luật về lao động Các bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ tại đây>>> - Ngọc Anh –>>>>>>>>>

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động