Ép nhân viên đi làm ngày nghỉ lễ sẽ bị xử phạt như thế nào

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/01/2019 9 0 4 Trang doc

ngocanh
Doanh nghiệp sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi bắt nhân viên đi làm ngày nghỉ lễ?
Một năm, người lao động 10 ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương mà không
phải đi làm. Người lao động cũng thể không nghỉ lễ tăng ca thì thể được
hưởng tới 490% lương. Tuy nhiên, nếu nhân viên không muốn đi làm doanh
nghiệp vẫn ép người lao động phải đi làm các ngày lễ thì sẽ bị sử phạt như thế nào?
1. Các ngày nghỉ lễ người lao động được hưởng nguyên lương
Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc,
hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
- Tết Âm lịch 05 ngày;
- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
=> Vào các ngày nghỉ lễ, tết trên đây, người lao động được nghỉ làm nhưng vẫn
được hưởng nguyên lương. Người sử dụng lao động trách nhiệm chi trả tiền
lương cho người lao động trong những ngày này.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì người
sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các
điều kiện sau đây:
- Được sự đồng ý của người lao động
Doanh nghiệp sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi bắt nhân viên đi làm ngày nghỉ lễ?Một năm, người lao động có 10 ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương mà khôngphải đi làm. Người lao động cũng có thể không nghỉ lễ mà tăng ca thì có thể đượchưởng tới 490% lương. Tuy nhiên, nếu nhân viên không muốn đi làm mà doanhnghiệp vẫn ép người lao động phải đi làm các ngày lễ thì sẽ bị sử phạt như thế nào?1. Các ngày nghỉ lễ người lao động được hưởng nguyên lươngTheo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc,hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);- Tết Âm lịch 05 ngày;- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).=> Vào các ngày nghỉ lễ, tết trên đây, người lao động được nghỉ làm nhưng vẫnđược hưởng nguyên lương. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiềnlương cho người lao động trong những ngày này.Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì ngườisử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ cácđiều kiện sau đây:- Được sự đồng ý của người lao động - Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việcbình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thìtổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờkhông quá 300 giờ trong 01 năm- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng laođộng phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không đượcnghỉ.Trường hợp sử dụng người lao động làm thêm giờ thì người sử dụng lao động cótrách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định tạiĐiều 97 Bộ luật lao động 2012.=> Người sử dụng lao động có thể huy động người lao động làm việc vào các ngàynghỉ lễ, tết nhưng phải được người lao động đồng ý, ngoài ra, còn phải đáp ứngcác điều kiện khác được quy định tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012.Khi sử dụng người lao động làm việc vào các ngày nghỉ lễ, tết, người sử dụng laođộng có trách nhiệm trả lương cho người lao động theo quy định tại Điểm cKhoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 97 Bộ luật lao động 2012.2. Trường hợp doanh nghiệp bắt người lao động đi làm ngày nghỉ lễ bị xử phạt nhưthế nào?Trường hợp người lao động không đồng ý làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết mà ngườisử dụng lao động có hành vi bắt ép, ép buộc người lao động dưới mọi hình thức làvi phạm pháp luật (ở đây là hành vi vi phạm quy định về ngày nghỉ lễ, tết) và sẽ bịxử phạt theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Theo đó, Theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì phạt tiền người sử dụnglao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:- Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người laođộng;- Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người laođộng;- Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 ngườilao động;- Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300người lao động;- Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trởlên.Trường hợp người sử dụng lao động huy động người lao động làm việc quá 12 giờtrong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết thì bị phạt tiền từ 25.000.000đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 01 thángđến 03 tháng.=> Trường hợp hợp công ty ép người lao động làm việc vào ngày nghỉ tết khikhông có sự đồng ý của người lao động là vi phạm quy định của pháp luật về nghỉtết. Do đó, người lao động của công ty có thể khiếu nại lên ban giám đốc công tyđể được giải quyết, trường hợp ban giám đốc công ty không giải quyết hoặc giảiquyết không thỏa đáng thì người lao động có thể khiếu nại lần hai đến Chánhthanh tra lao động để được giải quyết.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động