Đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2018

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

04/03/2019 13 4 3 Trang doc

ngocanh
Các đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2019 – Kế toán Đức Minh
Nộp thuế môn bài nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh. Tuy
nhiên, có một số trường hợp đặc biệt thuộc nhóm các cá nhân đối tượng được miễn
lệ phí môn bài. Đó những đối tượng nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết
“Các đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2019” ở bài viết dưới đây nhé
Các trường hợp được miễn lệ phí thuế môn bài 2019 bao gồm:
1. nhân, nhóm nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh
thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm
trở xuống để xác định nhân, nhóm nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn
bài tổng doanh thu tính thuế thu nhập nhân theo quy định của pháp luật về
thuế thu nhập cá nhân.
2. nhân, nhóm nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không
thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Kinh doanh không thường xuyên; không địa điểm kinh doanh cố định thực hiện
theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng thuế thu
nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện
một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập nhân quy định tại Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 Nghị định số
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định về thuế.
nhân, nhóm nhân, hộ gia đình không địa điểm kinh doanh cố định hướng
dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân viên hợp tác hợp tác
Các đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2019 – Kế toán Đức Minh Nộp thuế môn bài là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh. Tuynhiên, có một số trường hợp đặc biệt thuộc nhóm các cá nhân đối tượng được miễnlệ phí môn bài. Đó là những đối tượng nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết“Các đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2019” ở bài viết dưới đây nhéCác trường hợp được miễn lệ phí thuế môn bài 2019 bao gồm:1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanhthu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/nămtrở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí mônbài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật vềthuế thu nhập cá nhân.2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh khôngthường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiệntheo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thunhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiệnmột số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định về thuế.Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định hướngdẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợpđồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuếtại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật vềthuế thu nhập cá nhân.3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sảnvà dịch vụ hậu cần nghề cá.5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điệntử).6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt độngdịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sảnxuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tácxã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núiđược xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.Các bài viết liên quan:=>>> Thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập - Kế toán Đức Minh.=>>> Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng 2018– Kế toán Đức Minh.=>>> Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 - Kế toán Đức Minh.=>>> Hướng dẫn kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính- Kế toán Đức Minh=>>> Các Quy Định Chung Về Khai Và Tính Thuế Môn Bài Phải Nộp - Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động