Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

04/03/2019 67 3 4 Trang doc

ngocanh
Mục đích của BCTC là gì? Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên
BCTC?
Cứ vào đợt cuối tháng 3 là các kế toán nô nức nộp báo cáo tài chính. Vậy mục đích
của việc lập nộp báo cáo tài chính để làm gì? Các đối tượng áp áp dụng, trách
nhiệm lập chữtrên BCTCai? Chúng ta cùng tìm hiểu qua những thông tin
ở bài viết dưới đây nhé
1. Mục đích của báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình
kinh doanh các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản của
chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng
trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những
thông tin của một doanh nghiệp về:
+ Tài sản
+ Nợ phải trả
+ Vốn chủ sở hữu
+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác
+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
- Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác
trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã
phản ánh trên các Báo cáo tài chính các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi
nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.
2. Đối tượng áp dụng,trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính
Mục đích của BCTC là gì? Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trênBCTC?Cứ vào đợt cuối tháng 3 là các kế toán nô nức nộp báo cáo tài chính. Vậy mục đíchcủa việc lập và nộp báo cáo tài chính để làm gì? Các đối tượng áp áp dụng, tráchnhiệm lập và chữ ký trên BCTC là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu qua những thông tinở bài viết dưới đây nhé1. Mục đích của báo cáo tài chính- Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hìnhkinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý củachủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụngtrong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp nhữngthông tin của một doanh nghiệp về:+ Tài sản+ Nợ phải trả+ Vốn chủ sở hữu+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh- Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin kháctrong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đãphản ánh trên các Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghinhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.2. Đối tượng áp dụng,trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 2.1. Đối tượng áp dụng báo cáo tài chính nămHệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanhnghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lậptheo dạng đầy đủ.2.2. Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và Báocáo tài chính bán niên)a) Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chiphối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ;b) Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyếnkhích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).c) Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Chủsở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược đối với Báo cáotài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy định của pháp luậtmà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.2.3. Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhânphải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng hợp.Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của toàn bộ cácđơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân và đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệuphát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa cácđơn vị cấp dưới với nhau.Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính củamình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợpBáo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước. 2.4. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thủtuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấpthuận cho ngành ban hành.2.5. Việc lập, trình bày và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáotài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về Báo cáotài chính hợp nhất.2.6. Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo Luật kế toán. Đối với đơn vịkhông tự lập Báo cáo tài chính mà thuê dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính,người hành nghề thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉhành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người hành nghề cánhân phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.Các bài viết liên quan:=>>> Các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định mới nhất=>>> Bạn đã thực sự hiểu về Báo cáo Tài chính? - Kế toán Đức Minh.=>>> Trước khi lên báo cáo tài chính, kế toán cần kiểm tra các thông tin sau=>>> 5 số liệu mà kế toán cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính=>>> Gộp báo cáo tài chính là gì? Điều kiện để gộp báo cáo tài chính?- Kế toán Đức Minh- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động