Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi bị thanh tra bảo hiểm
Khi doanh nghiệp nhận được thông báo kiểm tra với cơ quan bảo hiểm, đa số các
kế toán rất hoang mang. Để cho công tác thanh tra bảo hiểm không gặp phải sai
sót, vấn đề gì, kế toán cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ gì? Chúng ta cùng tìm
hiểu qua bài viết dưới đây của Kế toán Đức Minh nhé
1. Các trường hợp doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra hồ sơ nhân sự, bảo hiểm
– Doanh nghiệp quyết toán thuế
– Cơ quan quản lý trực tiếp kiểm tra định kỳ hoạt động doanh nghiệp (thường
doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo pháp luật)
– Doanh nghiệp bị nghi ngờ trục lợi bảo hiểm
* Cơ quan bảo hiểm có thể gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp “bố trí lịch kiểm tra
với cơ quan bảo hiểm” trong các trường hợp sau:
– Chuẩn bị thanh toán tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm: Thai sản, ốm đau
– Báo giảm, bổ sung lao động
2. Những hồ sơ cần chuẩn bị khi kiểm tra bảo hiểm của Doanh nghiệp
2.1.Quá trình làm việc với cơ quan bảo hiểm
Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ thông báo
+ Thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức
+ Báo giảm, bổ sung lao động
Bước 2: Cơ quan bảo hiểm kiểm tra hồ sơ, xác định cần kiểm tra về việc tham gia
bảo hiểm của công ty sẽ tiến hành lập và gửi công văn đính kèm hồ sơ cần chuẩn bị
về cho doanh nghiệp.
Thường những doanh nghiệp có trường hợp đặc biệt cơ quan bảo hiểm mới gửi
công văn.
Những hồ sơ cần chuẩn bị khi kiểm tra bảo hiểm của Doanh nghiệp

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động