Kế toán tài chính Kế toán tổng hợp và Thể thức kế toán

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 328 115 3 Trang doc

Khoa kk
Kế toán tài chính : Kế toán tổng hợp và Thể thức kế toán
Gửi HyperVN bật 1969/12/31 23:33:23 (1521 đọc)
Liên hệ info@webketoan.com
A. Công ty sử dụng hệ thống kế toán đơn hay kế toán kép.
Ghi chép kế toán ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại thành công
của bất cứ một doanh nghiệp nào. Theo kết quả phân tích các doanh nghiệp vừa
nhỏ, các trục trặc trong việc kế toán được coi ván đề lớn thứ hai. Cho
doanh nghiệp sử dụng hệ thống kế toán đơn hay kế toán kép đều không quan
trọng bằng việc bằng việc hệ thống kế toán đó hoạt động như thế nào. Ghi chép
kế toán kịp thời và chính xác là hết sức quan trọng.
Chủ doanh nghiệp tự chuẩn bị báo cáo tài chính
Những chủ doanh nghiệp nhỏ hiểu biết về sổ sách kế toán, các số liệu giao
dịch kế toán tự chuẩn bị c báo cáo tài chính thì sẽ nắm được tình hình
doanh nghiệp một cách sâu sắc. giúp cho chủ doanh nghiệp tránh khỏi những
rắc rỗi về tài chính và tập trung vào công việc kinh doanh của mình để kiếm lờI
Chủ doanh nghiệp thuê kế toán
Những chủ doanh nghiệp không hiểu biết về về công tác kế toán thì thể
thuê một người đáng tin cậy làm công tác này. Mặc vậy người chủ doanh
nghiệp cần phải hiểu được các báo cáo tài chính. Sự thiếu hiểu biết về các báo
cáo tài chính quan trọng chứng tỏ rằng ngườI chủ doanh nghiệp đã từ bỏ trách
nhiệm quản doanh nghiệp của mình. Nói chung cách khôn ngoan hơn cả
thuê kế toán chuyên nghiệp tính thuế sau khi họ đã thực hiện việc ghi chép kế
toán. NgườI chủ doanh nghiệp o thấy cần thiết phải giao phó phần lớn
trách nhiệm tài chính cho người khác thì phải cân nhắc nghiêm túc đến việc thuế
một kế toán chuyên nghiệp (CPA).
B. Người chủ doanh nghiệp điều chỉnh bản sao tài khoản ngân
hàng hàng tháng
Cách nhanh nhất để dẫn các doanh nghiệp đến những rắc rối về tài chính
không thực hiện điều chỉnh bảng sao tài khoản ngân hàng hàng tháng. Với
hệ thống kế toán đơn, cách duy nhấtduy trì sự chính xác. Ngay cả khi áp dụng
hệ thống kế toán kép, điều chỉnh bảng sao kê hàng tháng vẫn là cách duy nhất để
phát hiện các sai sót. Rất nhiều chdoanh nghiệp sao nhãng việc này các vấn
đề khác họ cho đáng quan tâm hơn. Điều đó đã làm cho báo cáo tài chính của
họ mất giá trị, khiến họ ra những quyết định quan trọng trên cơ sở số liệu sai lệch.
C. Chủ doanh nghiệp theo dõi các báo cáo thu chi chính xác tự
chuẩn bị các báo cáo tháng.
Khả năng quay vòng vốn linh hoạt của doanh nghiệp là cần thiết để tiếp tục
hoạt động trong một doanh nghiệp. Việc chuẩn bị báo cáo thu chi chính xác nhất
là cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt tiền mặt.
Chủ doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của các báo cáo tài chính
Nếu ch doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng của c báo cáo tài chính
đốI với việc điều hành kiểm soát doanh nghiệp thì sẽ thực hiện công việc này
một cách nghiêm túc. Các báo cáo kinh doanh được chuẩn bị tốt sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho chủ doanh nghiệp trong việc kiểm soát doanh nghiệp trong mối
quan hệ với các tổ chức cho vay, đơn giản hoá việc tính thuế tiết kiệm tiền
đóng thuế hơn.
Chủ doanh nghiệp so sánh một vài báo cáo tài chính tháng để định
hướng cho doanh nghiệp của mình
Việc so sánh báo cáo tháng báo cáo năm để định hướng sẽ cung cấp
những số liệu tài chính cho việc lập kế hoạch. Phân tích xu hướng hoạt động
quan trọng đối với việc: kiểm tra tồn kho hiệu quả, lập kế hoạch
vốn, lập kế hoạch cho những khoảng thời gian rỗi, quảng cáo đúng lúc,
thực hiện các chiến dịch khuyến mại và thu lãi tối đa.
Chủ doanh nghiệp so sánh các báo cáo với những doanh nghiệp
trung bình trong ngành.
Biết cách so sánh doanh nghiệp mình với các doanh nghiệp khác về mặt
tài chính sẽ giúp chủ doanh nghiệp tìm kiếm được các cơ hội vay vốn và mở rộng
kinh doanh. Những hiểu biết này cũng giúp chủ doanh nghiệp những thuận lợi
về cả mặt tâm lẫn công tác lập kế hoạch, giúp họ nắm tốt hơn hiện trạng của
ngành công nghiệp nói chung cung cấp một hệ thống d đoán trước những
dao động và xu hướng của thị trường.
Chủ doanh nghiệp biết hiện trạng tài chính của doanh nghiệp mình
Việc không nắm được hiện trạng tài chính của doanh nghiệp nguyên
nhân chính dẫn đến sự thất bạI của một doanh nghiệp. Điều hành doanh nghiệp
với những công cụ tài chính tương đối giản đơn luôn nắm được tình hình tài
chính của doanh nghiệp điều quan trọng nếu doanh nghiệp muốn kiếm đủ lãi.
Mặc một chế độ ghi chép sổ sách tốt sẽ tốn nhiều thời gian khiến chủ doanh
nghiệp không điều kiện để làm hết những công việc thực tế khác của doanh
nghiệp, nhưng nó thật sự quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp.
D. Doanh nghiệp nộp tiền hàng tháng để đóng bảo hiểm hội
thuế cho Nhà nước.
Đây qui định của chính phủ, những hình phạt đốI với những trường
hợp không báo cáo chính xác và đúng hạn. Một nguyên nhân quan trọng khác đối
với việc nộp tiền đúng hạn ổn định tưởng cho cán bộ, nhân viên của doanh
nghiệp. Không hoàn thành nghĩa vụ thể gây ra sự bất bình trong cán bộ công
nhân viên. Điều đó thể dẫn tới việc làm mất lòng khách hàng, thậm chí làm
mất lợi nhuận của công ty, đôi khi đe doạ sự tồn tại của doanh nghiệp.
2
Chủ doanh nghiệp phải hiểu biểu mẫu 941.
Biểu mẫu 941 được sử dụng để báo cáo thuế thu nhập bảo hiểm hội
hàng quí doanh nghiệp đã giữa lại trong số lương của cán bcông nhân viên
để nộp bảo hiểm cho họ. Không thực hiện đóng bảo hiểm hội theo Luật thì sẽ
phải nộp tiền phạt và tiền lãi do chính phủ qui định.
Chủ doanh nghiệp nộp tiền đúng hạn để tránh bị phạt
Số tiền nộp phạt rất lớn lấy từ khoản lãi. Trong một số doanh nghiệp
nhỏ nộp tiền chậm đã trở thành thói quen và số tiền phạt quá lớn, tới mức đe doạ
tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc nộp phạt thường xuyên do chậm đóng
tiền bảo hiểm là dấu hiệu chắc chắn về thực trạng tồi tệ của một doanh nghiệp
có thể là một điều cảnh báo cho các tổ chức tín dụng rằng doanh nghiệp gặp phải
những rắc rối về tài chính, khiến cho chủ doanh nghiệp không chắc đã vay được
tiền khi cần thiết.
Chủ doanh nghiệp cung cấp thông tin W-2.
Không cung cấp thông tin W-2 một cách chính sách là con đường chắc
chắn dấn đến rắc rối với quan thuế quan nhà nước. Việc cung cấp thông tin
chính xác tốn rất ít thời gian lại tránh được chi phí tốn kém sau này về sự
chập trễ. Không chú ý đến những chi tiết đốI với chính phủ thường dấu hiệu
cho thấy những thông tin chi tiết khác của các doanh nghiệp cũng bị bỏ qua. Tình
trạng quản luộm thuộm như vậy điều cảnh báo cho ngân hàng các tổ
chức tín dụng rằng chủ doanh nghiệp là một rủi ro tín dụng.
E. Doanh nghiệp có chính sách tín dụng.
Bán chịu cho khách hàng thể làm tăng khối lượng hàng bán ra. Nhưng
nếu doanh nghiệp không chính sách tài chính bằng văn bản hoặc không thực
hiện đúng theo chính sách đó, thì doanh nghiệp thể bị mất một khoản tiền do
số nợ khó đòi lớn hơn số tiền mang lại do việc tăng lượng hàng bán ra. Chính
sách tín dụng bằng văn bản thường đẩy mạnh tiến độ thu hồi nợ, đặc biệt khi
những khoản chiết khấu thể sử dụng để khuyến khích trả nợ sớm. Một số
doanh nghiệp nhỏ cho thấy đã những tiến bộ trong việc lưu chuyển tiền tệ sau
khi thực hiện các chính sách tín dụng.
Doanh nghiệp tiến hành lưu giữ hoá đơn hàng tháng
Việc lưu giữ h đơn hàng tháng giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõi
khách hàng. Đôi khi khách hàng tốt nhất của năm ngoái thể khách hàng tồi
tệ hôm nay.
Công ty có hệ thống xử lý thích hợp đối với các trường hợp khách
hàng trả nợ chậm
Việc trả chậm thể gây nguy hiểm tới quan hệ giữa công ty với khách
hàng, khách hàng không biết được rằng thói quen trả chậm ảnh hưởng tới
doanh nghiệp như thế nào. Việc sử dụng chiết khấu cho việc trả nợ sớm một
biện pháp hữu hiệu để khuyến khích khách hàng trả nợ đúng hạn. Điều đó cũng
cải thiện tình hình lưu chuyển tiềm mặt, thậm chí xây dựng mối quan hệ thường
xuyên và lâu dài với khách hàng.
Doanh nghiệp xoá sổ những khoản nợ khó đòi
3
Kế toán tài chính : Kế toán tổng hợp và Thể thức kế toánGửi HyperVN bật 1969/12/31 23:33:23 (1521 đọc)Liên hệ info@webketoan.comA. Công ty sử dụng hệ thống kế toán đơn hay kế toán kép.Ghi chép kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và thành côngcủa bất cứ một doanh nghiệp nào. Theo kết quả phân tích các doanh nghiệp vừavà nhỏ, các trục trặc trong việc kế toán được coi là ván đề lớn thứ hai. Cho dùdoanh nghiệp sử dụng hệ thống kế toán đơn hay kế toán kép đều không quantrọng bằng việc bằng việc hệ thống kế toán đó hoạt động như thế nào. Ghi chépkế toán kịp thời và chính xác là hết sức quan trọng. Chủ doanh nghiệp tự chuẩn bị báo cáo tài chínhNhững chủ doanh nghiệp nhỏ hiểu biết về sổ sách kế toán, các số liệu giaodịch kế toán và tự chuẩn bị các báo cáo tài chính thì sẽ nắm được tình hìnhdoanh nghiệp một cách sâu sắc. Nó giúp cho chủ doanh nghiệp tránh khỏi nhữngrắc rỗi về tài chính và tập trung vào công việc kinh doanh của mình để kiếm lờI Chủ doanh nghiệp thuê kế toánNhững chủ doanh nghiệp không hiểu biết về về công tác kế toán thì có thểthuê một người đáng tin cậy làm công tác này. Mặc dù vậy người chủ doanhnghiệp cần phải hiểu được các báo cáo tài chính. Sự thiếu hiểu biết về các báocáo tài chính quan trọng chứng tỏ rằng ngườI chủ doanh nghiệp đã từ bỏ tráchnhiệm quản lý doanh nghiệp của mình. Nói chung cách khôn ngoan hơn cả làthuê kế toán chuyên nghiệp tính thuế sau khi họ đã thực hiện việc ghi chép kếtoán. NgườI chủ doanh nghiệp nào mà thấy cần thiết phải giao phó phần lớntrách nhiệm tài chính cho người khác thì phải cân nhắc nghiêm túc đến việc thuếmột kế toán chuyên nghiệp (CPA).B. Người chủ doanh nghiệp điều chỉnh bản sao kê tài khoản ngânhàng hàng thángCách nhanh nhất để dẫn các doanh nghiệp đến những rắc rối về tài chínhlà không thực hiện điều chỉnh bảng sao kê tài khoản ngân hàng hàng tháng. Vớihệ thống kế toán đơn, cách duy nhất là duy trì sự chính xác. Ngay cả khi áp dụnghệ thống kế toán kép, điều chỉnh bảng sao kê hàng tháng vẫn là cách duy nhất đểphát hiện các sai sót. Rất nhiều chủ doanh nghiệp sao nhãng việc này vì các vấnđề khác họ cho là đáng quan tâm hơn. Điều đó đã làm cho báo cáo tài chính củahọ mất giá trị, khiến họ ra những quyết định quan trọng trên cơ sở số liệu sai lệch. C. Chủ doanh nghiệp theo dõi các báo cáo thu chi chính xác và tựchuẩn bị các báo cáo tháng.Khả năng quay vòng vốn linh hoạt của doanh nghiệp là cần thiết để tiếp tụchoạt động trong một doanh nghiệp. Việc chuẩn bị báo cáo thu chi chính xác nhấtlà cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt tiền mặt. Chủ doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của các báo cáo tài chínhNếu chủ doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của các báo cáo tài chínhđốI với việc điều hành và kiểm soát doanh nghiệp thì sẽ thực hiện công việc nàymột cách nghiêm túc. Các báo cáo kinh doanh được chuẩn bị tốt sẽ tạo điều kiệnthuận lợi cho chủ doanh nghiệp trong việc kiểm soát doanh nghiệp và trong mốiquan hệ với các tổ chức cho vay, đơn giản hoá việc tính thuế và tiết kiệm tiềnđóng thuế hơn. Chủ doanh nghiệp so sánh một vài báo cáo tài chính tháng để địnhhướng cho doanh nghiệp của mìnhViệc so sánh báo cáo tháng và báo cáo năm để định hướng sẽ cung cấpnhững số liệu tài chính cho việc lập kế hoạch. Phân tích xu hướng là hoạt độngquan trọng đối với việc: kiểm tra tồn kho có hiệu quả, lập kế hoạchvốn, lập kế hoạch cho những khoảng thời gian rỗi, quảng cáo đúng lúc,thực hiện các chiến dịch khuyến mại và thu lãi tối đa. Chủ doanh nghiệp so sánh các báo cáo với những doanh nghiệptrung bình trong ngành.Biết cách so sánh doanh nghiệp mình với các doanh nghiệp khác về mặttài chính sẽ giúp chủ doanh nghiệp tìm kiếm được các cơ hội vay vốn và mở rộngkinh doanh. Những hiểu biết này cũng giúp chủ doanh nghiệp có những thuận lợivề cả mặt tâm lý lẫn công tác lập kế hoạch, giúp họ nắm tốt hơn hiện trạng củangành công nghiệp nói chung và cung cấp một hệ thống dự đoán trước nhữngdao động và xu hướng của thị trường. Chủ doanh nghiệp biết hiện trạng tài chính của doanh nghiệp mìnhViệc không nắm được hiện trạng tài chính của doanh nghiệp là nguyênnhân chính dẫn đến sự thất bạI của một doanh nghiệp. Điều hành doanh nghiệpvới những công cụ tài chính tương đối giản đơn và luôn nắm được tình hình tàichính của doanh nghiệp là điều quan trọng nếu doanh nghiệp muốn kiếm đủ lãi.Mặc dù một chế độ ghi chép sổ sách tốt sẽ tốn nhiều thời gian khiến chủ doanhnghiệp không có điều kiện để làm hết những công việc thực tế khác của doanhnghiệp, nhưng nó thật sự quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp.D. Doanh nghiệp nộp tiền hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội vàthuế cho Nhà nước.Đây là qui định của chính phủ, có những hình phạt đốI với những trườnghợp không báo cáo chính xác và đúng hạn. Một nguyên nhân quan trọng khác đốivới việc nộp tiền đúng hạn là ổn định tư tưởng cho cán bộ, nhân viên của doanhnghiệp. Không hoàn thành nghĩa vụ có thể gây ra sự bất bình trong cán bộ côngnhân viên. Điều đó có thể dẫn tới việc làm mất lòng khách hàng, thậm chí làmmất lợi nhuận của công ty, đôi khi đe doạ sự tồn tại của doanh nghiệp.2  Chủ doanh nghiệp phải hiểu biểu mẫu 941.Biểu mẫu 941 được sử dụng để báo cáo thuế thu nhập và bảo hiểm xã hộihàng quí mà doanh nghiệp đã giữa lại trong số lương của cán bộ công nhân viênđể nộp bảo hiểm cho họ. Không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo Luật thì sẽphải nộp tiền phạt và tiền lãi do chính phủ qui định. Chủ doanh nghiệp nộp tiền đúng hạn để tránh bị phạtSố tiền nộp phạt rất lớn và lấy từ khoản lãi. Trong một số doanh nghiệpnhỏ nộp tiền chậm đã trở thành thói quen và số tiền phạt quá lớn, tới mức đe doạtình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc nộp phạt thường xuyên do chậm đóngtiền bảo hiểm là dấu hiệu chắc chắn về thực trạng tồi tệ của một doanh nghiệp vàcó thể là một điều cảnh báo cho các tổ chức tín dụng rằng doanh nghiệp gặp phảinhững rắc rối về tài chính, khiến cho chủ doanh nghiệp không chắc đã vay đượctiền khi cần thiết. Chủ doanh nghiệp cung cấp thông tin W-2.Không cung cấp thông tin W-2 một cách chính sách là con đường chắcchắn dấn đến rắc rối với cơ quan thuế quan nhà nước. Việc cung cấp thông tinchính xác tốn rất ít thời gian mà lại tránh được chi phí tốn kém sau này về sựchập trễ. Không chú ý đến những chi tiết đốI với chính phủ thường là dấu hiệucho thấy những thông tin chi tiết khác của các doanh nghiệp cũng bị bỏ qua. Tìnhtrạng quản lý luộm thuộm như vậy là điều cảnh báo cho ngân hàng và các tổchức tín dụng rằng chủ doanh nghiệp là một rủi ro tín dụng.E. Doanh nghiệp có chính sách tín dụng.Bán chịu cho khách hàng có thể làm tăng khối lượng hàng bán ra. Nhưngnếu doanh nghiệp không có chính sách tài chính bằng văn bản hoặc không thựchiện đúng theo chính sách đó, thì doanh nghiệp có thể bị mất một khoản tiền dosố nợ khó đòi lớn hơn số tiền mang lại do việc tăng lượng hàng bán ra. Chínhsách tín dụng bằng văn bản thường đẩy mạnh tiến độ thu hồi nợ, đặc biệt khinhững khoản chiết khấu có thể sử dụng để khuyến khích trả nợ sớm. Một sốdoanh nghiệp nhỏ cho thấy đã có những tiến bộ trong việc lưu chuyển tiền tệ saukhi thực hiện các chính sách tín dụng.  Doanh nghiệp tiến hành lưu giữ hoá đơn hàng thángViệc lưu giữ hoá đơn hàng tháng giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõikhách hàng. Đôi khi khách hàng tốt nhất của năm ngoái có thể là khách hàng tồitệ hôm nay.  Công ty có hệ thống xử lý thích hợp đối với các trường hợp kháchhàng trả nợ chậmViệc trả chậm có thể gây nguy hiểm tới quan hệ giữa công ty với kháchhàng, vì khách hàng không biết được rằng thói quen trả chậm ảnh hưởng tớidoanh nghiệp như thế nào. Việc sử dụng chiết khấu cho việc trả nợ sớm là mộtbiện pháp hữu hiệu để khuyến khích khách hàng trả nợ đúng hạn. Điều đó cũngcải thiện tình hình lưu chuyển tiềm mặt, thậm chí xây dựng mối quan hệ thườngxuyên và lâu dài với khách hàng. Doanh nghiệp xoá sổ những khoản nợ khó đòi3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động