Đề tài thực tập - công tác kế toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 20 5 82 Trang doc

Khoa kk
Báo cáo thc tp cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4
LỜI MỞ ĐẦU
Nước Việt Nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường.
Với những bước đi đầu tiên trong công việc đó đòi hỏi các đơn vị kinh doanh
trong nước phải theo sát sự biến động của thị trường. Đặc biệt nền kinh tế
đa dạng hoá nhiều thành phần như hiện nay, thì đơn vị kinh doanh phải
thường xuyên tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Để
từ đó có các phương pháp nhằm phát triển kinh doanh của đơn vị mình.
Nhìn chung doanh nghiệp muốn phát triển thì họ phải đạt được hiệu quả
kinh doanh với mức lợi nhuận cao để thể tồn tại tái đầu tư. Muốn vậy
thì doanh nghiệp phải những chính sách để tạo ra doanh thu lớn hơn chi
phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra.
Cùng với sự đi lên của đất nước thì lĩnh vực điện luôn phải chiếm
một vị trí quan trọng, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện
Thống Nhất ra đời. Những kết quả công ty đã đạt được trong những năm
gần đây ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, cũng như
đối với bạn hàng. được thành tựu như vạy đó cũng nhờ sự nỗ lực của
các cán bộ công nhân viên toàn công ty, hơn nữa công tác hạch toán kế toán
luôn được đặt lên hàng đầu.
Dưới đây bản báo cáo thực tập cuối khoá của em với nội dung chính
như sau:
Phần I: Khái quát chung về công tác kế toán của Công ty TNHH Nhà
nước một thành viên Điện cơ Thống nhất.
Phần II: Nghiệp vụ chuyên môn
Phần III: Nhận xét và kiến nghị.
Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ phòng Tài vụ các phòng ban
khác trong công ty đã giúp đỡ về mọi mặt để em điều kiện đi sâu tìm hiểu.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo Trịnh Thị Thu Nguyệt đã tận tình
hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và viết bản báo cáo này.
Học sinh
Báo cáo thc tp cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4
Lê Kim Anh
PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC
MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện Thống nhất gọi tắt
Công ty một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Nội.
Công ty được thành lập từ năm 1965 trên sở sáp nhập 2 nghiệp công
hợp danh nghiệp Điện Thống nghiệp Điện Tam Quang, lấy tên
là xí nghiệp Điện khí Thống Nhất.
Địa chỉ: Số 164 - phố Nguyễn Đức Cảnh - phường Tân Mai - quận
Hoàng Mai - Hà Nội.
Tên giao dịch tiếng Anh: Thongnhat Electro mechonical company
Email: diencơthongnhat@hn.vnn.vn
Điện thoại: 6622400 Fax: 6622473
Ngày 17/3/1970, Uỷ ban nhân dân thành phố Nội ra quyết định số
142/QĐ-UB sáp nhập bộ phận còn lại của nghiệp Điện Tam Quang vào
nghiệp Điện khí Thống Nhất thành lập nghiệp Điện Thống Nhất với
8.000m
2
mặt bằng, gần 600m
2
nhà xưởng, 464 cán bộ công nhân viên 40
máy móc thiết bị các loại, với nhiệm vụ sản xuất các loại quạt điện và các loại
động nhỏ. Trong buổi đầu thành lập phương hướng sản xuất các mặt hàng
của nghiệp chưa ổn định lại trải qua chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,
dù vậy xí nghiệp vẫn vươn lên và từng bước ổn định sản xuất phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân thủ đô và quốc phòng.
Trong thập kỷ 70 nghiệp thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng
về quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, nghiệp đã chủ động sắp xếp lại sản
xuất, mở rộng quan hệ với các sở sản xuất. Nhờ thực hiện tốt chương trình
Báo cáo thc tp cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4
kế hoạch đã đề ra, nghiệp đã sự phát triển vượt bậc, 7 sản phẩm của
nghiệp được cấp dấu chất lượng cấp 1 và cấp cao. Sản phẩm của xí nghiệp tạo
được uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận.
Trong thập kỷ 80, sản phẩm của nghiệp vẫn luôn uy tín trên thị
trường, có khả năng cạnh tranh tốt của nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường
Cuba với số lượng 129.614 chiếc. Năm 1985, nghiệp được vinh dự được
Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lao động".
Trong thập kỷ 90, với những tiền đề bản đã được xây dựng từ những
năm trước đó, thêm vào đó là sự đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại của Đài
Loan trình độ tay nghề của người lao động được nâng cao, nghiệp đã
liên tục đổi mới cả cấu sản xuất lẫn cải tiến mẫu cũng như chất lượng
sản phẩm. Do đó, số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm của nghiệp tăng
lên từ 67.532 sản phẩm năm 1990 lên 150.041 sản phẩm năm 1995.
Ngày 02/11/2000, Uỷ ban nhân dân thành phố Nội ra quyết định số
5928/QĐ-UB đổi tên nghiệp Điện Thống Nhất thành Công ty điện
Thống Nhất.
Nhiệm vụ của Công ty điện Thống Nhất chuyên sản xuất các loại
quạt từ quạt bàn, quạt đứng đến các loại quạt trần. Mục đích sản xuất của
công ty chủ yếu là phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trong cả nước
chủ yếu là khu vực phía Bắc. Ngoài sản phẩm truyền thống của Công ty là các
loạt quạt, qua từng thời nhiệm vụ của Công ty cũng nhiều thay đổi.
Ngay từ những năm đầu thành lập, ngoài các sản phẩm quạt, công ty còn sản
xuất thêm các loại động 3 pha các loại chấn lưu đèn ống, máy bơm
nước… Đến nay, sản phẩm duy nhất của công ty là quạt điện.
Ngoài nhiệm vụ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân,
một doanh nghiệp Nhà nước nên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên
Điện Thống nhất còn nhiệm vụ rất quan trọng phải bảo toàn phát
triển vốn do Nhà nước cấp thực hiện đầy đủ chính sách về kinh tế luật

Báo cáo thực tập cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4LỜI MỞ ĐẦUNước Việt Nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường.Với những bước đi đầu tiên trong công việc đó đòi hỏi các đơn vị kinh doanhtrong nước phải theo sát sự biến động của thị trường. Đặc biệt là nền kinh tếđa dạng hoá nhiều thành phần như hiện nay, thì đơn vị kinh doanh phảithường xuyên tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Đểtừ đó có các phương pháp nhằm phát triển kinh doanh của đơn vị mình.Nhìn chung doanh nghiệp muốn phát triển thì họ phải đạt được hiệu quảkinh doanh với mức lợi nhuận cao để có thể tồn tại và tái đầu tư. Muốn vậythì doanh nghiệp phải có những chính sách để tạo ra doanh thu lớn hơn chiphí mà doanh nghiệp đã bỏ ra.Cùng với sự đi lên của đất nước thì lĩnh vực điện cơ luôn phải chiếmmột vị trí quan trọng, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơThống Nhất ra đời. Những kết quả mà công ty đã đạt được trong những nămgần đây ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, cũng nhưđối với bạn hàng. Có được thành tựu như vạy đó cũng là nhờ sự nỗ lực củacác cán bộ công nhân viên toàn công ty, hơn nữa công tác hạch toán kế toánluôn được đặt lên hàng đầu.Dưới đây là bản báo cáo thực tập cuối khoá của em với nội dung chínhnhư sau:Phần I: Khái quát chung về công tác kế toán của Công ty TNHH Nhànước một thành viên Điện cơ Thống nhất.Phần II: Nghiệp vụ chuyên mônPhần III: Nhận xét và kiến nghị.Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ phòng Tài vụ và các phòng bankhác trong công ty đã giúp đỡ về mọi mặt để em có điều kiện đi sâu tìm hiểu.Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trịnh Thị Thu Nguyệt đã tận tìnhhướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và viết bản báo cáo này.Học sinh Báo cáo thực tập cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4Lê Kim AnhPHẦN IKHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất gọi tắt làCông ty là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.Công ty được thành lập từ năm 1965 trên cơ sở sáp nhập 2 xí nghiệp công tưhợp danh là xí nghiệp Điện Thống và Xí nghiệp Điện cơ Tam Quang, lấy tênlà xí nghiệp Điện khí Thống Nhất.Địa chỉ: Số 164 - phố Nguyễn Đức Cảnh - phường Tân Mai - quậnHoàng Mai - Hà Nội.Tên giao dịch tiếng Anh: Thongnhat Electro mechonical companyEmail: diencơthongnhat@hn.vnn.vn Điện thoại: 6622400 Fax: 6622473Ngày 17/3/1970, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số142/QĐ-UB sáp nhập bộ phận còn lại của xí nghiệp Điện cơ Tam Quang vàoxí nghiệp Điện khí Thống Nhất thành lập Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất với8.000m2 mặt bằng, gần 600m2 nhà xưởng, 464 cán bộ công nhân viên và 40máy móc thiết bị các loại, với nhiệm vụ sản xuất các loại quạt điện và các loạiđộng cơ nhỏ. Trong buổi đầu thành lập phương hướng sản xuất các mặt hàngcủa xí nghiệp chưa ổn định lại trải qua chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,dù vậy xí nghiệp vẫn vươn lên và từng bước ổn định sản xuất phục vụ nhu cầutiêu dùng của nhân dân thủ đô và quốc phòng.Trong thập kỷ 70 xí nghiệp thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởngvề quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, xí nghiệp đã chủ động sắp xếp lại sảnxuất, mở rộng quan hệ với các cơ sở sản xuất. Nhờ thực hiện tốt chương trình Báo cáo thực tập cui khoá Lê Kim Anh- HTX 04-4kế hoạch đã đề ra, xí nghiệp đã có sự phát triển vượt bậc, 7 sản phẩm của xínghiệp được cấp dấu chất lượng cấp 1 và cấp cao. Sản phẩm của xí nghiệp tạođược uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận.Trong thập kỷ 80, sản phẩm của xí nghiệp vẫn luôn có uy tín trên thịtrường, có khả năng cạnh tranh tốt của xí nghiệp đã xuất khẩu sang thị trườngCuba với số lượng 129.614 chiếc. Năm 1985, xí nghiệp được vinh dự đượcĐảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lao động".Trong thập kỷ 90, với những tiền đề cơ bản đã được xây dựng từ nhữngnăm trước đó, thêm vào đó là sự đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại của ĐàiLoan và trình độ tay nghề của người lao động được nâng cao, xí nghiệp đãliên tục đổi mới cả cơ cấu sản xuất lẫn cải tiến mẫu mã cũng như chất lượngsản phẩm. Do đó, số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm của xí nghiệp tănglên từ 67.532 sản phẩm năm 1990 lên 150.041 sản phẩm năm 1995.Ngày 02/11/2000, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số5928/QĐ-UB đổi tên Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất thành Công ty điện cơThống Nhất.Nhiệm vụ của Công ty điện cơ Thống Nhất là chuyên sản xuất các loạiquạt từ quạt bàn, quạt đứng đến các loại quạt trần. Mục đích sản xuất củacông ty chủ yếu là phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trong cả nước màchủ yếu là khu vực phía Bắc. Ngoài sản phẩm truyền thống của Công ty là cácloạt quạt, qua từng thời kì nhiệm vụ của Công ty cũng có nhiều thay đổi.Ngay từ những năm đầu thành lập, ngoài các sản phẩm quạt, công ty còn sảnxuất thêm các loại động cơ 3 pha và các loại chấn lưu đèn ống, máy bơmnước… Đến nay, sản phẩm duy nhất của công ty là quạt điện.Ngoài nhiệm vụ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, làmột doanh nghiệp Nhà nước nên Công ty TNHH Nhà nước một thành viênĐiện cơ Thống nhất còn có nhiệm vụ rất quan trọng là phải bảo toàn và pháttriển vốn do Nhà nước cấp và thực hiện đầy đủ chính sách về kinh tế và luật

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động