Chủ doanh nghiệp tư nhân có được kiêm kế toán trưởng không

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/01/2019 6 1 3 Trang doc

ngocanh
Chủ doanh nghiệp công ty tư nhân có được kiêm kế toán trưởng không?
Để tiết kiệm chi phí thuê kế toán trưởng, một số chủ doanh nghiệp muốn kiêm luôn
cả chức vụ kế toán trưởng tại doanh nghiệp đó. Vậy theo luật doanh nghiệp, việc
đó có đúng và được chấp thuận hay không?
Theo điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:
“Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân
1. Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp do một nhân làm chủ tự chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp nhân. Chủ doanh
nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp
danh.
4. Doanh nghiệp nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần,
phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty
cổ phần”.
Bên cạnh đó luật cũng quy định người quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau:
“Điều 185. Quản lý doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp nhân toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế thực
hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
2. Chủ doanh nghiệp nhân thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản
Chủ doanh nghiệp công ty tư nhân có được kiêm kế toán trưởng không?Để tiết kiệm chi phí thuê kế toán trưởng, một số chủ doanh nghiệp muốn kiêm luôncả chức vụ kế toán trưởng tại doanh nghiệp đó. Vậy theo luật doanh nghiệp, việcđó có đúng và được chấp thuận hay không?Theo điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:“Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu tráchnhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanhnghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợpdanh.4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần,phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công tycổ phần”.Bên cạnh đó luật cũng quy định người quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau:“Điều 185. Quản lý doanh nghiệp1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thựchiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điềuhành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh củadoanh nghiệp.3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩavụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanhnghiệp.4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.=> Căn cứ vào những quy định nêu trên, luật không có quy định về việc chủ doanhnghiệp tư nhân không được đồng thời là kế toán trưởng của doanh nghiệp tư nhân.Do đó bạn vẫn được quyền nhân danh kế toán trưởng báo cáo tài chính hằng nămcủa doanh nghiệp. Nhưng thực tiễn hoạt động về thuế có liên quan đến kế toántrưởng thì bạn sẽ không được chấp nhận đồng thời là kế toán trưởng của doanhnghiệp, không đăng ký được tài khoản ngân hàng, kê khai thuế, … nếu không cósự tách bạch giữa chủ doanh nghiệp và kế toán trưởng.Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Điều kiện làm kế toán trưởng của Kế toán ĐứcMinh tại link sau: =>>> Điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành kế toán trưởng – Kế toán Đức Minh=>>> Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?- KTĐM=>>> Kế toán trưởng và những áp lực không dễ dàng vượt qua- Kế toán Đức Minh.=>>> Sự khác nhau giữa công việc của kế toán trưởng với giám đốc tài chính - KTĐM=>>> Các công việc cơ bản của người kế toán trưởng- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông >>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động