Cách tạo Combobox trong excel

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 59 18 1 Trang doc

huyenhd
Cách tạo Combobox trong Excel - Kế toán Đức Minh
Chào các bạn, hôm nay Đức Minh sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Combobox trong excel. Nút
Combobox này rất tiện trong quá trình làm việc của các bạn. Khi trên 1 file excel các bạn có
nhiều Sheet khác nhau, việc di chuyển tới các Sheet khá là mất thời gian, chính vì vậy nút
Combobox sẽ giúp các bạn chuyển tới Sheet mình cần một cách nhanh chóng hơn.
Như trong ví dụ dưới đây, Đức Minh có bảng theo dõi công nợ phải thu. Đức Minh sẽ hướng dẫn
các bạn làm nút Combobox để di chuyển tới Sheet Danh mục khách hàng.
Bước 1:
Chọn Insert chọn Shapes, chọn 1 biểu tượng mà các bạn muốn, sau đõ vẽ ra nơi mà các bạn
muốn đặt Combobox.
Bước 2:
Chuột phải vào ô vừa vẽ chọn Edit Text.
Bước 3:
Chuột phải vào ô chọn Hyperlink… chọn Place in This Document, chọn Sheet Danh Mục.
Bước 4:
Ấn Ok.
Vậy là các bạn đã hoàn thành nút Combobox. Bây giờ muốn sang Sheet Danh mục khách hàng,
các bạn chỉ cần click chuột vào nút Combobox là sẽ sang Sheet Danh mục một cách nhanh chóng
.
Kế toán Đức Minh chúc các bạn thành công!
-Thuỳ Dương-
Cách tạo Combobox trong Excel - Kế toán Đức MinhChào các bạn, hôm nay Đức Minh sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Combobox trong excel. Nút Combobox này rất tiện trong quá trình làm việc của các bạn. Khi trên 1 file excel các bạn có nhiều Sheet khác nhau, việc di chuyển tới các Sheet khá là mất thời gian, chính vì vậy nút Combobox sẽ giúp các bạn chuyển tới Sheet mình cần một cách nhanh chóng hơn.Như trong ví dụ dưới đây, Đức Minh có bảng theo dõi công nợ phải thu. Đức Minh sẽ hướng dẫncác bạn làm nút Combobox để di chuyển tới Sheet Danh mục khách hàng.Bước 1: Chọn Insert chọn Shapes, chọn 1 biểu tượng mà các bạn muốn, sau đõ vẽ ra nơi mà các bạn muốn đặt Combobox.Bước 2: Chuột phải vào ô vừa vẽ chọn Edit Text.Bước 3:Chuột phải vào ô chọn Hyperlink… chọn Place in This Document, chọn Sheet Danh Mục. Bước 4: Ấn Ok. Vậy là các bạn đã hoàn thành nút Combobox. Bây giờ muốn sang Sheet Danh mục khách hàng, các bạn chỉ cần click chuột vào nút Combobox là sẽ sang Sheet Danh mục một cách nhanh chóng.Kế toán Đức Minh chúc các bạn thành công!-Thuỳ Dương-

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động