Cách sử dụng hàm INDEX trong excel

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

31/03/2018 111 39 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Tài liệu tự học Excel

Từ khóa
Cách sử dụng hàm INDEX trong excel - Kế toán Đức Minh
Cùng với hàm VLOOLUP, HLOOLUP thì một hàm tìm kiếm vô cùng thú vị nữa
mà bạn không nên bỏ qua đó là hàm INDEX. Cách sử dụng như thế nào?Có khó
hay không? Sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra ví dụ minh họa cụ thể cho các
bạn nhé
1. Hàm Index Excel dạng Mảng
Hàm Index dạng mảng dùng với trường hợp nếu đối số thứ nhất của hàm là một
hằng số mảng. Với hàm này ta có công thức như sau:
(Array,Row_num,[Column_num])
Trong đó:
+ Array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.
+ Row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá t rị.
+ Column_num: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.
Bạn đọc lưu ý bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và
Column_num
Trong ví dụ sau, chúng ta có tên mặt hàng và đơn giá từng mặt hàng, tìm đơn giá
của mặt hàng biết nó nằm ở hàng 2 cột 2
Bước 1:
Tại ô C7 bạn sẽ nhập công thức theo cú pháp trên như bên dưới, và sau đó chúng ta
nhấn nhấn Enter để thực hiện hàm Index
E9:=INDEX(D5:E7,2,2)
Bước 2:
Ngay sau đó chúng ta sẽ được trả về giá trị vị trí E9 tương ứng với mặt hàng quạt
trần có đơn giá là 235000
2. Hàm Index Excel dạng tham chiếu:
Cách sử dụng hàm INDEX trong excel - Kế toán Đức Minh Cùng với hàm VLOOLUP, HLOOLUP thì một hàm tìm kiếm vô cùng thú vị nữa mà bạn không nên bỏ qua đó là hàm INDEX. Cách sử dụng như thế nào?Có khó hay không? Sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra ví dụ minh họa cụ thể cho các bạn nhé1. Hàm Index Excel dạng MảngHàm Index dạng mảng dùng với trường hợp nếu đối số thứ nhất của hàm là một hằng số mảng. Với hàm này ta có công thức như sau:(Array,Row_num,[Column_num])Trong đó:+ Array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.+ Row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá t rị.+ Column_num: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.Bạn đọc lưu ý bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_numTrong ví dụ sau, chúng ta có tên mặt hàng và đơn giá từng mặt hàng, tìm đơn giá của mặt hàng biết nó nằm ở hàng 2 cột 2Bước 1:Tại ô C7 bạn sẽ nhập công thức theo cú pháp trên như bên dưới, và sau đó chúng tanhấn nhấn Enter để thực hiện hàm IndexE9:=INDEX(D5:E7,2,2)Bước 2:Ngay sau đó chúng ta sẽ được trả về giá trị vị trí E9 tương ứng với mặt hàng quạt trần có đơn giá là 235000 2. Hàm Index Excel dạng tham chiếu: Hàm Index dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và một cột cụ thể. Chúng ta có công thức Index dạng tham chiếu như sau:INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])Trong đó:+ Reference: vùng tham chiếu bắt buộc.+ Row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.+ Column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.+ Area_num: số của vùng ô sẽ trả về gia trị trong Reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.Bước 1:Cũng với bảng dữ liệu Excel bên trên chúng ta thực hiện nhập công thức như bên dưới. Sau đó cũng nhấn Enter.Nhấp chuột tại ô E9:=INDEX(D5:E7,2,1,1)Bước 2:Kết quả trả về sẽ là tên loại mặt hàng “QUẠT TRẦN” Như vậy, có 2cách sử dụng hàm INDEX là dạng mảng và dạng tham chiếu. Tùy theo yêu cầu mỗi đề bài mà bạn đọc có cách sử dụng cho phù hợp. Cũng không quákhó phải không ạ? Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hàm INDEX với hàm MATCH sẽ được hướng dẫn tài bài viết sau của Kế toán Đức Minh nhé

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động