Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

ngocanh

17/08/2018 1 0

3-mau-cv_ke_toan_tieng_anh

ngocanh

14/04/2018 35 6

mau-bang-cham-cong

ngocanh

27/03/2018 24 4

Mẫu đơn xin việc dành cho kế toán

huyenhd

27/02/2018 2991 2426

Mẫu_D02-theo-QĐ-595

ngocanh

22/12/2017 21 3

Quy chế lương VAA

ngocanh

08/12/2017 25 8

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động