Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

ngocanh

17/08/2018 115 22

3-mau-cv_ke_toan_tieng_anh

ngocanh

14/04/2018 59 12

mau-bang-cham-cong

ngocanh

27/03/2018 85 25

Mẫu đơn xin việc dành cho kế toán

huyenhd

27/02/2018 3264 2465

Mẫu_D02-theo-QĐ-595

ngocanh

22/12/2017 29 5

Quy chế lương VAA

ngocanh

08/12/2017 57 23

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động