Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

3-mau-cv_ke_toan_tieng_anh

ngocanh

14/04/2018 24 3

mau-bang-cham-cong

ngocanh

27/03/2018 14 1

Mẫu đơn xin việc dành cho kế toán

huyenhd

27/02/2018 2921 2415

Mẫu_D02-theo-QĐ-595

ngocanh

22/12/2017 14 2

Quy chế lương VAA

ngocanh

08/12/2017 23 5

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động