Bí mật bán biệt thự biển vinpearl thành công

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/11/2017 34 13 23 Trang pdf

nakamoto
BÍ MT BÁN BIT TH BIN VINPEARL THÀNH CÔNG
1
NGUYN TUN TRN MINH NGUYỄN ĐẠI HƯNG
BÍ MT BÁN BIT TH BIN VINPEARL
THÀNH CÔNG
Cun ebook là tâm huyết mong mun góp ích cho cng đng
môi gii ngày càng tr nên chuyên nghip. Cuốn sách được hoàn
thành bi chính nhng người đã và đang trin khai thành công
bit th bin gm Nguyn Tun, Trn Minh và Nguyn Đại Hưng.
Mặc dù đang ph i chy taget các chiến dch mi nhưng vi tâm
nguyn cho đi là còn mãi” Ebook đã đưc hoàn thành sau 2 tun.
Chúng tôi xin cảm ơn hơn 800 anh em môi giới đã đăng ký nhận
ebook sau 2 tun công b thông tin trên facebook Trn Minh đó
chính là ngun đng lc vô cùng ln đ chúng tôi chia s.
Ni Dung Cun Ebook Gm 3 Phn:
Phn 1: Quy Trình Bán Bit Th Bin Thành Công Nguyn Tun.
Phn 2: Marketing Cho Bit Th Bin Tr Thành S 1 Trn Minh.
Phn 3: Vì Sao Bán Bit Th Bin Không Nên Ct Máu Nguyn
Đại Hưng.
BÍ MT BÁN BIT TH BIN VINPEARL THÀNH CÔNG
2
NGUYN TUN TRN MINH NGUYỄN ĐẠI HƯNG
Li M Đầu
Va mới đây thôi, tôi đã chốt được 2 n biệt th bin và
tht trùng hp biết bao, đồng đội của tôi cũng chốt được
t 1 đến 2 căn. Điều đó càng thúc đẩy tôi viết cun Ebook
tôi đã p lâu nay vi chia s chân thành v tri
nghiệm mình được trong gần 1 năm bước chân
vào s nghip bán bit th bin ngh ng Vinpearl.
Tôi hy vng khi bạn đọc nhng dòng chia s ca tôi,
chúng s h tr bn làm sale chuyên nghip. Tuy nhiên,
tôi cũng hy vọng bạn đừng bao gi đem những chia s
của tôi để phá v hay dùng th đoạn đ phá v mt th
trường cn cnh tranh lành mnh nơi không bao giờ
tn ti cho nhng môi gii ch biết “chộp giật”.
Trước khi chia s v nhng mình tri nghim, tôi xin chân thành cảm ơn một v
khách hàng đã giúp tôi động lc mnh m khi chn bán bit th bin ngh ng cao
cp Vinpearl. Ch khách đã từng nói: “em tìm hiểu đi để ch đầu tư 1 căn”. Sự tht là ch
ấy đã không mua căn nào và cho đến gi này cũng chưa mua. Dù vậy tôi và ch vn liên
lc vi nhau, tôi cung cp thông tin cho ch y. Tôi hc được ch y một điều là đưa ra
la chọn cho con đường mình đi.
Tôi cũng cảm ơn chị Mai Khanh bên Viethousing người đã giúp tôi được tiếp cn
buổi đào tạo đầu tiên v bit th bin Vinpearl và tôi nh rt rõ lần đó có rất ít sales tham
d. S ợng được tăng dần khi c th trường bất động sn bắt đầu sôi sc v dòng sn
phm bit th biển. Cho đến khi Ch đầu tư m cuc Traning bit th bin Vinpearl Phú
Quc 3 thì s sales li còn rt ít nhưng h đều là những người đã bán biệt th bin rt
tt. Tôi ch tiếc một điều ch Khanh không th tập trung đưc nhiu vào bit th bin
Vinpearl vì ch còn đang hoàn thành giỏ hàng Vinhomes Royal City.
Người đóng vai trò hết sc quan trọng giúp tôi được thành công như hiện ti
BÍ MT BÁN BIT TH BIN VINPEARL THÀNH CÔNG
3
NGUYN TUN TRN MINH NGUYỄN ĐẠI HƯNG
ch Ngc Linh anh Tuấn Nam bên đại diện Minh Hưng. Đây những người tôi hết
sức ngưỡng m cách làm vic ràng ca h - điu tôi ít thy. Chính anh ch đã
giúp tôi ly nguồn hàng, be khách và an tâm bán hàng, đt cc cho khách hàng nhng
sn phẩm đầu tiên.
Tôi cũng rất cảm ơn anh Thin một người anh luôn h tr tôi hết mình mà không
đòi hỏi bt c điu gì; cm ơn bốn người anh em đồng đội trong công ty Địa c 5 sao
đã kề vai sát cánh cùng tôi và c ekip làm vic cùng tôi.
Tất nhiên, tôi cũng nên cảm ơn mình vì sau thành công trong th trường bán chung
Vinhomes Royal City tôi đã không do d quyết định c chân vào th trường bit
th bin Vinpearl mt th trường mới mà tôi chưa bao giờ bán. Đó là mt th trường có
đầy th thách nhưng cũng dấy lên s phn khích và ham mun chinh phc trong tôi.
Đặc biệt tôi cũng chân thành cảm ơn ch Lc giám đốc bit th bin vi cách làm
vic hết sc truyn cm. Và các anh ch em bên ch đầu tư h tr tối đa cho sales và đại
lý. Cm ơn Vinhomes đã đưa ra th trường mt sn phm thc s đột phá hp dn
nhà đầu tư.
Đây những bước cho quá trình vấn bit th biển tôi đang làm cho chính
mình
10 LƯU Ý MÀ SALES CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC
B QUA KHI BÁN BIT TH BIN VINPEARL
1. Tìm hiu thông tin d án
Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để tư vn và tr li khách hàng mt cách
t tin nht khi bán bit th bin là bn nên tìm hiu thông tin v d án, đọc và hiểu được
hợp đồng v bin th bin ca Ch đầu tư. Cách để vấn tr li t tin s giúp ích
rt ln cho bn chiếm được lòng khách hàng.
BÍ MẬT BÁN BIỆT THỰ BIỂN VINPEARL THÀNH CÔNG 1 NGUYỄN TUẤN – TRẦN MINH – NGUYỄN ĐẠI HƯNG BÍ MẬT BÁN BIỆT THỰ BIỂN VINPEARL THÀNH CÔNG Cuốn ebook là tâm huyết mong muốn góp ích cho cộng đồng môi giới ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Cuốn sách được hoàn thành bởi chính những người đã và đang triển khai thành công biệt thự biển gồm Nguyễn Tuấn, Trần Minh và Nguyễn Đại Hưng. Mặc dù đang ph ải “chạy” taget các chiến dịch mới nhưng với “tâm nguyện cho đi là còn mãi” Ebook đã được hoàn thành sau 2 tuần. Chúng tôi xin cảm ơn hơn 800 anh em môi giới đã đăng ký nhận ebook sau 2 tuần công bố thông tin trên facebook Trần Minh – đó chính là nguồn động lực vô cùng lớn để chúng tôi chia sẻ. Nội Dung Cuốn Ebook Gồm 3 Phần: Phần 1: Quy Trình Bán Biệt Thự Biển Thành Công – Nguyễn Tuấn. Phần 2: Marketing Cho Biệt Thự Biển Trở Thành Số 1 – Trần Minh. Phần 3: Vì Sao Bán Biệt Thự Biển Không Nên “Cắt Máu” – Nguyễn Đại Hưng. BÍ MẬT BÁN BIỆT THỰ BIỂN VINPEARL THÀNH CÔNG 2 NGUYỄN TUẤN – TRẦN MINH – NGUYỄN ĐẠI HƯNG Lời Mở Đầu Vừa mới đây thôi, tôi đã chốt được 2 căn biệt thự biển và thật trùng hợp biết bao, đồng đội của tôi cũng chốt được từ 1 đến 2 căn. Điều đó càng thúc đẩy tôi viết cuốn Ebook mà tôi đã ấp ủ lâu nay với chia sẻ chân thành về trải nghiệm mà mình có được trong gần 1 năm bước chân vào sự nghiệp bán biệt thự biển nghỉ dưỡng Vinpearl. Tôi hy vọng khi bạn đọc những dòng chia sẻ của tôi, chúng sẽ hỗ trợ bạn làm sale chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng bạn đừng bao giờ đem những chia sẻ của tôi để phá vỡ hay dùng thủ đoạn để phá vỡ một thị trường cần cạnh tranh lành mạnh – nơi không bao giờ tồn tại cho những môi giới chỉ biết “chộp giật”. Trước khi chia sẻ về những gì mình trải nghiệm, tôi xin chân thành cảm ơn một vị khách hàng đã giúp tôi có động lực mạnh mẽ khi chọn bán biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl. Chị khách đã từng nói: “em tìm hiểu đi để chị đầu tư 1 căn”. Sự thật là chị ấy đã không mua căn nào và cho đến giờ này cũng chưa mua. Dù vậy tôi và chị vẫn liên lạc với nhau, tôi cung cấp thông tin cho chị ấy. Tôi học được ở chị ấy một điều là đưa ra lựa chọn cho con đường mình đi. Tôi cũng cảm ơn chị Mai Khanh bên Viethousing – người đã giúp tôi được tiếp cận buổi đào tạo đầu tiên về biệt thự biển Vinpearl và tôi nhớ rất rõ lần đó có rất ít sales tham dự. Số lượng được tăng dần khi cả thị trường bất động sản bắt đầu sôi sục về dòng sản phẩm biệt thự biển. Cho đến khi Chủ đầu tư mở cuộc Traning biệt thự biển Vinpearl Phú Quốc 3 thì số sales ở lại còn rất ít nhưng họ đều là những người đã bán biệt thự biển rất tốt. Tôi chỉ tiếc một điều là chị Khanh không thể tập trung được nhiều vào biệt thự biển Vinpearl vì chị còn đang hoàn thành giỏ hàng Vinhomes Royal City. Người đóng vai trò hết sức quan trọng giúp tôi có được thành công như hiện tại là BÍ MẬT BÁN BIỆT THỰ BIỂN VINPEARL THÀNH CÔNG 3 NGUYỄN TUẤN – TRẦN MINH – NGUYỄN ĐẠI HƯNG chị Ngọc Linh và anh Tuấn Nam bên đại diện Minh Hưng. Đây là những người tôi hết sức ngưỡng mộ vì cách làm việc rõ ràng của họ - điều mà tôi ít thấy. Chính anh chị đã giúp tôi lấy nguồn hàng, be khách và an tâm bán hàng, đặt cọc cho khách hàng ở những sản phẩm đầu tiên. Tôi cũng rất cảm ơn anh Thiện – một người anh luôn hỗ trợ tôi hết mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì; cảm ơn bốn người anh em – đồng đội trong công ty Địa ốc 5 sao đã kề vai sát cánh cùng tôi và cả ekip làm việc cùng tôi. Tất nhiên, tôi cũng nên cảm ơn mình vì sau thành công trong thị trường bán chung cư Vinhomes Royal City tôi đã không do dự mà quyết định bước chân vào thị trường biệt thự biển Vinpearl – một thị trường mới mà tôi chưa bao giờ bán. Đó là một thị trường có đầy thử thách nhưng cũng dấy lên sự phấn khích và ham muốn chinh phục trong tôi. Đặc biệt tôi cũng chân thành cảm ơn chị Lộc – giám đốc biệt thự biển với cách làm việc hết sức truyền cảm. Và các anh chị em bên chủ đầu tư hỗ trợ tối đa cho sales và đại lý. Cảm ơn Vinhomes đã đưa ra thị trường một sản phẩm thực sự đột phá và hấp dẫn nhà đầu tư. Đây là những bước cho quá trình tư vấn biệt thự biển mà tôi đang làm cho chính mình 10 LƯU Ý MÀ SALES CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA KHI BÁN BIỆT THỰ BIỂN VINPEARL 1. Tìm hiểu thông tin dự án Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để tư vấn và trả lời khách hàng một cách tự tin nhất khi bán biệt thự biển là bạn nên tìm hiểu thông tin về dự án, đọc và hiểu được hợp đồng về biển thự biển của Chủ đầu tư. Cách để tư vấn và trả lời tự tin sẽ giúp ích rất lớn cho bạn chiếm được lòng khách hàng.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động