10 hàm hữu ích nhưng lại hay bị lãng quên nhất trong excel

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/06/2018 182 60 7 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Tài liệu tự học Excel

Từ khóa
10 hàm hữu ích nhưng lại hay bị lãng quên nhất trong excel – Kế toán Đức Minh
Microsoft excel là 1 công cụ tính toán vô cùng hữu hiệu và đắc lực không chỉ cho
kế toán, văn phòng mà còn rất nhiều ngành nghề khác. Bên cạnh những hàm excel
kinh điển được sử dụng phổ biến và chuyên dùng như SUM, SUMIF,IF,
COUNTIF,.. thì có những hàm cũng vô cũng hữu dụng nhưng ít sử dụng hơn như
LEFT,TRIM,MID,...cách sử dụng và ý nghĩa những hàm đó như thế nào? Chúng ta
cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé
1. Hàm TRIM
a) Ý nghĩa
Hàm TRIM là hàm loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong văn bản đầu vào và giữ lại
một khoảng trắng giữa các từ.
b) Cú pháp
=TRIM(text)
+ text là đoạn văn bản, văn bản cần loại bỏ các khoảng trắng, tham số bắt buộc.
Các bạn có thể nhập trực tiếp text hoặc tham chiếu.
c) Ví dụ
- Loại bỏ khoảng trắng trong văn bản "kenh it vn”
2. Hàm LOWER
a) Ý nghĩa
Hàm LOWER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.
=> Hàm này thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là
do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gõ
hoặc bị thay đổi lung tung...
b) Cú pháp
=LOWER(text)
+ text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng
10 hàm hữu ích nhưng lại hay bị lãng quên nhất trong excel – Kế toán Đức MinhMicrosoft excel là 1 công cụ tính toán vô cùng hữu hiệu và đắc lực không chỉ cho kế toán, văn phòng mà còn rất nhiều ngành nghề khác. Bên cạnh những hàm excel kinh điển được sử dụng phổ biến và chuyên dùng như SUM, SUMIF,IF, COUNTIF,.. thì có những hàm cũng vô cũng hữu dụng nhưng ít sử dụng hơn như LEFT,TRIM,MID,...cách sử dụng và ý nghĩa những hàm đó như thế nào? Chúng tacùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé1. Hàm TRIMa) Ý nghĩaHàm TRIM là hàm loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong văn bản đầu vào và giữ lạimột khoảng trắng giữa các từ.b) Cú pháp=TRIM(text)+ text là đoạn văn bản, văn bản cần loại bỏ các khoảng trắng, tham số bắt buộc. Các bạn có thể nhập trực tiếp text hoặc tham chiếu.c) Ví dụ- Loại bỏ khoảng trắng trong văn bản "kenh it vn”2. Hàm LOWERa) Ý nghĩaHàm LOWER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.=> Hàm này thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gõ hoặc bị thay đổi lung tung...b) Cú pháp=LOWER(text)+ text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng c) Ví dụCông thức sau đây sẽ sửa các từ ở cột A thành toàn là chữ thường=LOWER(A2) → A2: khắc đa=LOWER(A3) → A3:hà duyên=LOWER(A4)→ A4: bảo uyên3. Hàm UPPERa) Ý nghĩaHàm UPPER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.b) Cú pháp=UPPER(text)+ text : là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng.c) Ví dụCông thức sau đây sẽ nối chuỗi văn bản trong ô C2 thành văn bản thành chữ in hoa=UPPER(C2) → C4: KENHIT.VN4. Hàm PROPERa) Ý nghĩaHàm PROPER() đổi ký tự đầu tiên trong một chữ của một chuỗi văn bản thành chữin hoa, còn tất cả các ký tự còn lại trong chuỗi đó trở thành chữ thường.b) Cú pháp=PROPER(text)+text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạngc) Ví dụ Công thức sau đây sẽ định dạng lại chuỗi văn bản từ cột B2-B6 từ chữ thường hết chuyển sang từng kí tự đầu tiên trong một chữ thành chữ in hoa5. Hàm SMALLa) Ý nghĩaHàm SMALL() là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệub) Cú pháp=SMALL(array,k)Trong đó:+ Array là mảng hoặc phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ k của nó.+ K là vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.*Chú ý:- Hải đối số của hàm tính đều là giá trị bắt buộc- Trong trường hợp mảng trống thì khi đó hàm tính SMALL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .- Trong trường hợp k nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu thìkhi đó hàm tính SMALL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! c) Ví dụỞ phần 66. Hàm LARGEa) Ý nghĩaHàm LARGE () là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị lớn thứ k của tập dữ liệub) Cú pháp

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động